VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 25 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
vo-vysoana. Baleni 42 002g 002h DSN držák stožáru pr.35mm nerez krov 0,30 0,32 ks 1 1 DSS DRZAK STOŽÁRU STAVITELNÝ MAST HOLDER ADJUSTABLE č zboži Ca* !ZZ DSS držák stožáru stavitelný Hm otnost ] 42 002k 1,0C ks r Baleni i KOMPLETNÍ PODSTAVEC STOŽÁRŮ PLOCHÉ STŘECHY COMPLETE BASE THE MAST FLAT ROOF Č íslo zboži Popis tnost ale i 142 002f ¡Podstavec stožáru ploché střechy-trojnožka | 2s !oo] 1 www.cz .30mm nerez krov DSN držák stožáru pr.301 ks DSN 30, DSN DRZAK STOŽÁRU TRAM NEBO ZDIVÁ 03Omm, o35mm NEREZ DIAMETER 30mm, 35mm STHNLESS STEEL Č íslo zboží Popis Hmotnost Jedn.^ VELKOOBCHOD VYSOČINA KONZOLE SVODU DOWN LEAD BRACKET Čisto zboži Popte tnost 1 f42 002j Konzole svodu stožár nerez ks 1 KOTVENI STOŽÁRU STRAN NEREZ (MEZI ZAKLADNIA NASTAVNY STOZAR) ANCHORAGE THE MAST SIDES STHNLESS STEEL (BETWEEN THE FOUNDATION AND THE EXTENSION MAST) io zboží tnost alen i B ■ iržák kotvení stožárů nerez 0