VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 24 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Použijte imbus klíč dodaný soupravou. domy CPT NIMBUS komplet 27,. Zařízení smí být uvedeno provozu pouze základě doporučení výchozí revizní zprávy provedené souladu ČSN 1500:90 opakované revize provádět podle stupně ochrany letech nebo zásahu bleskem, souladu 17-102:95. Montážní postup: Skládání dvou dílů tyče provádí sešroubovánim každého zvlášť vhodným nástrojem.vo-vysodna.cz 23 .s 14ps 2 ms 44ys 60ps 6,0C 7,5C 8,6C 9,5C ks ks i i ftxůtí: Kompletnísystém odvány prob biesku. Zašroubovat tři šrouby vnitřním šestihranem tak, aby upevnily horní tyč.,s ¡CPT NIMBUS komplet 60,.ö») VELKOOBCHOD AKTIVNÍ BLESKOSVOD NIMBUS LIGHTNING ROD NIMBUS Č íslo zboží Popis Doba předstihu ___________________________________________________ . Hm otnost [kg Jed . Baleni 42 001a 002 002a |42 002b ICPT-L NIMBUS komplet pro rod. Bleskosvod NIMBUS nesmí být instalován objekt aniž byl uzemněn. Use the alien tool provided with the kit. Screw-in strongly the alien screws order fix the superior rod. Usage: Complete system for Sghtning protection. těchto případech bleskosvod NIMBUS umisťuje stožár, vzdálený chráněné budovy. Locate the superior cover the body part and secure the right position with the positioning body screws. Našroubování elektronického bloku bleskosvodu nimbus stožár závitem: 1,25 Fixing basic screws the nimbus lightning rod body the mast: M30 1,25 O TIV NÍC BLESKOSVODU NIMBUS Poloměr působnosti ochrany (m) Působnost ochrany NIMBUS (m) 101 102 105 105 100 107 107 108 109 111 113 119 120 CPT-L Úroveň ochrany CPT-1 CPT-2 CPT-3 CPT-L Úroveň ochrany CPT-1 CPT-2 CPT-3 CPT-L Úroveň ochrany III CPT-1 CPT-2 CPT-3 60 t: iniciační předstih výška hrotu bleskosvodu Vymezený způsob použití stavbě Aktivní bleskosvod NIMBUS určen venkovního prostředí pro ochranu budov staveb před přímým zásahem blesku. Umístit vrchní kryt těleso el. bloku zajistit správnou polohu pomocí těl ustavujících šroubů. Blekosvod určen pro použití ochraně objektů obsahujících výbušniny, hořlaviny nebo nebezpečné chemické produkty. . Bleskosvod nesmí být umístěn pod kouřícím komínem trvale vystaven teplotám nad 120°C.s CPT NIMBUS komplet 44. Rozmezí pracovních teplot bleskosvodu NIMBUS -20°C 120°C, kromě počítače výbojů CDR-2000, kde musí být zabezpečeny podmínky použití souladu deklarovanými vlastnostmi výrobce. www. Assemble the two pieces the superior rod, screwing each other with suitable tool