VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 26 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Jedno balení LOWPAT vystaň' zemnící tyfe nebo zemnící desky. usazení roztoku doplníme výkop zeminou vše udusáme. INSTRUCTIONS FOR USE LOWPAT LOWPAT chemical solution developed for increasing the soil electric conduc­ tivity, where earth rods earth plates are installed. Aplikaoe okolo zemnících desek: Application around earth plates: Stejné množství roztoku nalijeme okolo uložené zemnící desky usazení roz- pour the same quantity the solution around laid earth plate and after the toku zasypeme zeminou vše udusáme. 2.vo-vysodna. solution has settled down, cover with soil and pack everything down. One package LOWPAT sufficient for earth rods earth plates. www.VELKOOBCHOD VYSOČINA LOWPAT GEL PRO SNÍŽENÍ ZEMNÍHO ODPORU Č islo zboží Popis tnost Balen i ______________________________________________S 3. |42002d LOWPAT gel pro snížení zemního odporu 241 r 25,O C n NÁVOD POUŽrrí LOWPAT LOWPAT chemický roztok vyvinutý pro zvýšení éektrické vodivosti půdy, kde jsou nainstalovány zemnící tyče nebo zemnící desky. Při aplikaci LOWPATU nutné použít rukavice brýle chránit pokožku oči před kontaktem roz­ tokem. Aplikace okolo zemnících tyčí: Vykopeme díru okolo zemnící tyče 60x50 (minimální hloubka cm) nali­ jeme výkopu 121 roztoku.cz 25 .Q . When applying LOWPAT, necessary use gloves and goggles and protect the skin and eyes from the con­ tact with the solution. Application around earth rods: dig hole around earth rod 60x50 (the minimum depth cm) and pour 121of the solution into the excavation pit After the solution has settled down, supplement the excavation pit with soil and pack everything down