VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 21 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
PODPĚRA VEDENÍ VRUTEM HMOŽDINKY SUPPORT THE LEAD WITH WOOD SCREW THE DOWEL Č íslo zboží Popis otnost Jed Balen i 22 111029 111031 111032 3 nerez nerez hmoždinka nerez/Cu hmoždinka 0,15 0,15 0,15 ks i i Použití: Upevnění vocfičedo zdřva objektu pomcd hmoždinky.vo-vysodna. 20 www. 22 šindel nerez šindel nerez/Cu ftxižití: Upevnění voáče Sndeiových, etemto^ých pteďovýíi střechách. Usage: Connecting the conductor onto the wals ofthe hiking vtfh the hdp dowels. U 111525 111526 šindel,tašky nerez šindel,tašky nerez/Cu 0,121 ks RxiJjtf: Upevn&ii vodxfe ta&ovych etemtovych strechach..© _ ________________________ . otnost alen i 22 111043 111044 PV zám. VELKOOBCHOD VYSOČINA PODPĚRA VEDENI POD STRESN KRYnNU SUPPORT THE LEAD UNDER TOE ROOF COVER 22 111010 111012 f Popis H tnost . Usage: Connecting the conductor onto the ridge capping. Usage: Connecting the conductor onto the tied roofs. PODPĚRA VEDENI POD STRESNI KRYnNU SUPPORT THE LEAD UNDER THE ROOF OOVER Č íslo zboží Popis otnost Jedn. PODPĚRA VEDENÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU SUPPORT THE LEAD UNDER THE ROOF (DOVER Č íslo zboží Cod. PODPĚRA VEDENÍ HŘEBENÁČE SUPPORT THE LEAD THE RIDGE CAPPING Č íslo zboži Popis otnost alen i 22 [22 111144 111145 111556 111557 111132 > uni nerez uni nerez/Cu Bramac nerez Bramac nerez/Cu bočni nerez V 0,25 0,25 0,22 0,22 0,25| ks ks 1 1 ftxržti: Upevněnívcdče hřebenu střechy.taška nerez/Cu 0,2C 0,2C ks i i ftxižití: Upevnění vodiče taškových střechách.taška nerez zám.cz . Usage: GxmedJng the conductor onto the tiled and transite roofs. Usage: Connecting the conductor orto the sftngie, transite and tin roofs