VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 20 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
cz 19 . Usage: Connecting the conductor the eaves gutter. Usage: Connecting the conductor the caves gutter.VELKOOBCHOD \rťSOCINA _______________________________________S. Usage: Connecting the abwe ground parts the lightning conductor w*h the earthing.H malá ¡SO nerez malá I W etf* Použití: Připojování wd& okapovým žlabům. SVORKA JIM ACITYQ SVORKA ZKUŠEBNÍ 16/8 FASTENER FOR LIGKTNING ROD, TESTTNG FASTENER 16/8 Proved eni zboží Popis tnost |3ed ale í A ?Ü1/SZ AI Ö2C 1 ftxůti: Připojování vodce kjímaa tyů, spojení nadzemníčásti hromosvodu uzemněním. Usage: Connecting the conductor and earthing strip the earthing rod. (□ \ \ □ ) www. Usage: Connecting the conductor the Ightring rod, connecting above ground part the íghtníng conductor with the earthing. SVORKA OKAPOVÉ ŽLABY FASTENER FOR EAVES GUTTER Rxůtí: Pnpojcvání vodiče okapovým žlabům. SVORKA ZKUŠEBNÍ: TRUBIČKA TESTING FASTENER: TUBE Proveden íslo zboží tnost Jed Balen í % 6 i AIMgSi Nerez Měď 22 2101 2103 2102 SZ trubička trubička nerez trubička Cu 0,10 0,12 0,12 ks 1 1 Rxátí: Spojení nadzemní části hromosvodu uzemněním.vo-vysocina. SVORKA ZKUŠEBNÍ TESTING FASTENER Proveden íslo zboží Pop!» otnost ] r - Baleni AIMgSi |12 1332 5ZAI ^ 5 ftxůtí: Spojení nadzemní části hromosvodu uzemněním. SVORKA OKAPOVÉ ŽLABY FASTENER FOR EAVES GUTTER Č íslo zboží Popis otnost [kg] AIMgSi 111671 Nerez 122 111673 . R. SVORKA ZEMNICÍ TYČ PRŮMĚR 20mm FASTENER FOR THE EARTHING ROD 20mm DIAMETER Provoděni íslo zboží otnost alen i Fe/Zn 18 24c s :i+ dv ks 50 ftxiž*: Připojování vodiče zemnid pásky kzemnia tyů. Usage: Connecting the abc*e ground parts the Sgrtning conductor w*h the earthing