VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 19 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
SVORKA PŘIPOJOVACÍ CONNECTING FASTENER Provedeni íslo zboži tnost alen Packing AlMgSi 22 1363 SP AI 0,15 ks i ftxůtí: PnpqjcNání vodiče ktMwym částem objektu. E Č isto zboží Po H tnost ] 2012 (SR nerez 0,3d ks 18 www. Usage: M)usbng brandwig^ff conductors. Usage: Connecting paraflel, aross, shaped and oo«óal oonductofs vvřth ftat materiaL UNIVERZÁLNÍ DVOJITÁ PŘÍLOŽKA UNIVERSAL DOUBLE SHIM Proveden Mateiwl Čisto zboží Popis otnost Wffght alen i AlMgSi Nerez 22 1281 1283 SUa nerez o,ic ks 0,15 ks 1 i ftxjžtt Nastavení nebo odbočeni vodiče. Usage: Connecting parallel, cross and coaxial conductors. Usage: Oxinecfing ořconductors with metal parts the butóng. SVORKA UNIVERZÁLNÍ BEZ STŘEDOVÉ DESTIČKY UNIVERSAL FASTENERWTTHOaT-mE CENTRE PLATE Proveden isto zboží CCKfc Popis tnost Baleni AlMflSi Nerez 22 1271 1273 SU rterez 0,20 0,25 ks 1 1 ftxůtí: Spojenívodiče souběžné, knScwé souosé. SVORKA ZEMNICI: PASKA DRAT NEREZ EARTHING FASTENER: STRIP STHNIESS STEEL WIRE Nerez Rxůtí: Souběžné spojeni zemnid pásky vodfe Usage: Paralel comection the earthing strlp and the conductir. SVORKA UNIVERZÁLNÍ UNIVERSAL FASTENER ftxůtí: Spojení votfiče souběžné, křEfavé, tvaru souosé piochým materiálem.cz .vo-vysodna. R.VELKOOBCHOD \ZYSOČll\IA W ________________________________________S