VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 22 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Popis H otnost Jed . www. For attachment the protecting the building.© PODPĚRA VEDENI CUP: HMOŽDINKU LEAD SUPPORT CUP: DOW a Č islo zboží \/ELKOOBCHOD \ZYSOCII\IA ______________________________________________________ . Usage: For fbdng the conductor the bufclng vwth the heíp dips and doweis. Usage: fix the Sghtrtng rod flat roof.cz 21 .vo-vysodna. pe DRZAK ZEMNICI PASKY (FeZn) EARTH STRIP HOLDER {HOT ZINC FINISH) L otnost ] Držák pro zemnici pásku ftxižití: Upevnění zemrrid pásky. DRZAK OCHRANNÉ TRUBKY PROTECnON PIPE HOLDER Fbužiti: Upevněn-ochranné trufcky objektu. Usage. Usage: Plasdcaw between the and the wals the bulking. Baleni 22 ¿2 111001 111002 111003 111004 :ilp nerez Clip nerez/Cu Clip nerez/plast šedý Clip nerez/plast hnědý 0,1C 0,1C 0,12 0,12 ks ks i i toužítí: Upevnění vodiče objektu pomoo dipu hmaždnky. PLASTOVÁ KRYTKA POD CLIP PtASne COVER UNDER THE CUP Č islo zboží Code Popis Míffcng otnost Balen i 22 1047 1048 Krytka pod dlp plast šedý Krytka pod dlp plast hnědý 0,05 0,05 ks 1 1 Poufcti: Ptasto/a toytka mea dipa zdivo cbjektu. 210 0,39 ks BETONOVÝ PODSTAVEC PLASTOVOU PODLOŽKOU CONCRETE PEDESTAL WITH PLASTIC PAD Č íslo zboží Popis tnost Woighc Balen i 22 22 103101 103102 103103 103118 103191 103188 ^odstavec beton,M16,16kg Plast, kruhová podložka pod podstavec Podstavec beton,M16, 12kg Podstavec beton, M16, 25kg Podstavec čtvercový beton, 16kg Plast, čtvercová podložka pod podstavec JT 16 0,35 0,35 ks ks 1 1 1 ftxůti: Upevnění jímad tyče ploché střeše. Usage: For fbdng the earthing s&lp