VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 16 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
1,5 sv. www.vo-vysodna. B alen i Fe/Zn 18 30g 30h 301 ZT 1,0 1,5 2,0 T 1000 1500 2000 1^85 2,70 3,60 ks 1 1 RxŮtí: Umožňuje průchod elektrického výboje vodných vrstev země.cz 15 . ZEMNICI TYC EARTHING ROD Provedeni íslo zboží POpíS tnost Jed alen i Fe/Zn ¿I Měď 18 30a 30b 30c 43b 43a ZT 1,0 1,5 ZT2,0 1,0 l,5 2,0 Cu 1000 1500 2000 1000 1500 2000 3,9C 5,8C 7,8C 4,55 6,8C 9,10 ks ks 1 1 ftxjSti: UmcfiSuje prtkhod etektrickeho vyboje vocfvych vrstev zem& Usage: Enables passage electrical discharges the conductive surfaces the earth. Usage: Enables passage ořelectrical discharges the conductive surfaces the earth ZEMNICÍ TYČ PŘIVAŘENOU SVORKOU TVARU T EARTHING ROD WITH WELDED FASTENER -„T SHAPED Proveden zboží POPÍS L ] H tnost fl] Jed . V ZEMNICÍ TYČ PŘIVAŘENOU SVORKOU 3b EARTHING ROD WITH WELDED FASTENER 3b Provedeni zboží otnost Jed W«gft Balen i Fe/Zn 18 30d 30e 30f ZT 1,0 sv. ZEMNICÍ TYČ PŘIVAŘENOU SVORKOU TVARU KŘÍŽE EARTHING ROD WITH WELDED FASTENER „CROSS' SHAPED Proveden Materol íslo zboží Jed Pece Balen Packing Fe/Zn 18 301 30m 2,6C 3,9C 5,20j ks 1 1 Ftoužtf: Umožňuje průchod elektrického výboje vcdKých vTStev země. 2,0 sv. Usage: Enables passage ořelectrical discharges the conductive surfaces ořthe earth. 1000 1500 2000 4,1C 6,0C 8,0C ks 1 1 Použiti: Umožňuje průchod etektnckého výboje vodr^h vrstev země.© SVORKA ZEMNICI: PASKA ARMOVANÍ FASTENER FOR EARTHING: STRIP REINFORCED Proveden zboží V \ZYSOCII\IA ______________________________________________________ . Usage: Enables passage electrical cfischarges the conductive surfaces ořthe earth. SKt Fe/Zn ■ SKT Popis H tnost ] r- Baleni 18 29f 50 ftxůtí: Spojen' zemnid pásky kruhovéhovodiče, llsage: Connectíon ořthe earthing strip and draiar conductor