VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 15 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
C SVORKA ZEMNICI: PASKA DRAT FASTENER FOR EARTHING: STRIP WIRE 4:¥ Proved eni Č íslo ii Popis H tnost ] ■ Fe/Zn |l8 28c Mr o VWoN |SIR diagonální 0,251 | ***** 50 B alen i ftxjatí: Knžcwá souběžná spojení zemnicí pásky.vo-vysoana. Usage: Cross and parallei connectrcrts the earthng stnp. Usage: Paraflei connection the earthing strip and oroiar conductor. 14 www.VELKOOBCHOD VYSOČINA _____________________________________________s . Usage: Paraflei connection the earthing strip and draiar conductor: SVORKA ZEMNICI: PASKA DRAT FASTENER FOR EARTHING: STRIP WIRE Provedeni islo zboží :r SR klín H tnost ] íř Balen i Fe/Zn 18 29e 50 ftxátí: Souběžná spojení zemnid pásky kruhového vodče. SVORKA PRO ZEMNICI PASKU FASTENER FOR THE EARTHING STRIP Proveden islo ii 30 i s,o u^ Popis *k«a H tnost Jed Pwcr Balen *** < > Fe/Zn Nerez Měď 18 28b 07c 12 SR nerez Cu 0,21 0,22 0,24 ks 50 1 © © 5 5 SVORKA PRO ZEMNICI PASKU FASTENER FOR THE EARTHING STRIP f-JL IT Použiti: Křížová souběžná spojeni zemnicí pásky. Usage: Cross and paraflei connections the earthing strip. Proveden i Č islo ii Popis H tnost ] B ale i S3 Rc ^ Fe/Zn Měď 18 29a 29c 13a SR3a Cu 0,25 0,17 0,1S ks 50 1 0- 71 rrfn ) RDuati: Scub&na spojeni zemnid pasky kruhcveho vocfcSe. - 9 k 0 -Iio 30~J 77 SVORKA ZEMNICI: PASKA DRAT FASTENER FOR EARTHING: STRIP WIRE Proveden islo zboží Popis tnost Jed Baleni Fe/Zn Nerez Měď 18 29b 29d 07d 13 SR diagonální nerez Cu 0,22 0,25 0,24 0,25 ks ks 50 1 < •5 Rx&ti: Soub62n£ spojeni zemnid pasky kruhcveho vodie. Usage: ParafleJ connection the earthing strip and aroiar conductor.cz