VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 17 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
ng SVORKOVNICE PRO HLAVNI POSPOJOVANÍ VYROVNANÍ POTENCIÁLU TERMINÁL BOARD FOR MAIN CONNECTIONS AUGNMENT THE POTENCIÁL Po otnost Baleni M adono íT ~ | | fee« í*«*** Plastový kryt 18 36a [Svorkovnice | 0,371 | 1 Použiti: Propojení vnitřníhoa venkovního uzemnění objektu. Usage: Enables passage electrical discharges the conductive surfaces the earth. Usage: Conductor for the retaliation the lightnng conductor. iw P«C Rolem *K 50 Fe/Zn AlMgSi Nerez Měď 6 33a 100121 34a 100013 100019 100018 100123 100011 100012 45 : eZn drát FeZn/PVC drát FeZn drát FeZn/PVC drát Drát AlMgSi měkký Drát AlMgSi polotvrdý Drát ISO-FUGAL Drát nerez Drát nerez V4A Drát měkký 8 /11 0/13 /11 8 lkg=2,50m lkg=l,60m lkg=7,41m lkg=7,41m lkg=7,41m lkg=2,22m kg 50 150 150 100 25 Použití: Mxfič pro instaíad hromosvodu. Usage: Connecting internal and external earthing buddngs. www. Usage: Enables passage ořetetíncal discharges the conductive surfaces the earth.vo-vysocina.^ VELKOOBCHOD VYSOČINA ZEM DESKA SVORKOU 3b EARTHING PLATE WITH FASTENER 3b ZD 01a svorkou (pro -10) ftxjatí: Urožňuje průchod etektň&ého výtx)je vcdNých vrstev země. Usage: Conductor wire for the installation the fcghtm conductor. DRÁT PRŮMĚR mm WIRE DIAMETER mm Provedení číslo zboží CO*! Popis MoMrg o [mm] Hmotnost [kg} Jodn.cz . ZEMNICI PASKA STROJNĚ ZINKOVANA EARTHING STRIP MECHANICALLY GALVANIZED Proveden íslo otnost Jed n Fe/Zn 5 32a 32b 32c 32d FeZn FeZn FeZn FeZn pás pás pás pás 30x4 30x4 30x3,5 20x3 30x4 30x4 3,5 20x3 lkg=l,05m lkg=l,05rr lkg=l,21ir lkg=2rr kg kg 50 20-28 20-28 20-40 touž*': Umožňuje průchod elektrického výboje vodivých vrstev země. Usage: Enables passage electrical discharges the conductive surfaces the earth. FeZnLANO Provedeni Čisto zboží Popis otnost Balen i Code Fe/Zn 42 35d 35c 35a 35b : eZn FeZn FeZn FeZn lano lano lano lano 25 70 mm2 mm2 mm2 mm2 6,8 7,8 9,5 11,5 lkg=2ir lkg=l,21rr lkg=l,05rr lkg=l,05rr kq kg 230 230 202 202 RxÄfc Vodič pro instalaci hromosvodu. ZEMNICÍ DESKA SVORKOU 3b EARTHING PLATE WITH FASTENER 3b /O § ftxii*)': Umdtfuje prfichod etektnckeho vytxjje vocivych vrstev zem£