Výpočet ochran před nebezpečným dotykovým napětím

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Např. V soustavě 3x220V/360V se přetrhne fázový vodič a spadne na zem. Jaké bude dotykové napětí na přerušeném fázovém vodiči v blízkosti styku se zemí a jaké bude napětí na ochranném vodiči?


Jak získat tento dokument?