Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 41 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
39 . A2 fyPředpokládá se, tepelná vodivost krytuje malá, kvůli materiálu krytu také kvůli prostorům vyplněným vzduchem. Pokudje konstrukce tepelného hlediska ekvivalentní způsobům uložení 6 nebo možno použít referenční způsoby nebo B2.1 Instalace trubkách Elektroinstalačnítrubky spříslušenstvím slouží elektrickýchrozvodechk uložení vodičů a jejich ochraně. Vedení rámech dveří oken Znázornění způsobu uložení Popis způsobu uložení Referenční způsob uložení, který je třeba použít podle kterého se určí dovolený proud Izolované vodiče pod krycími lištami nebo jednožilové nebo vícežilové kabely rámech dveří1l AI W Izolované vodiče pod krycími lištami nebo jednožilové nebo vícežilové kabely rámech oken1).Tab. montáži povrchu používají pro lehké mechanické namáhání tuhé elektroinstalační trubky plastu, pro střední mechanické namáhání ohebné elektroinstalační trubky KOPEX kovovým pláštěm pro těžké mechanické namáhání montáž utěsněné soustavě ocelové závitové elektroinstalační trubky nebo pancéřové elektroinstalační trubky Zplastu. 5