Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 40 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vedení úložných elektroinstalačních kanálech pokračování Znázornění způsobu uložení Popis způsobu uložení Referenční způsob uložení, který je třeba použít podle kterého se určí dovolený proud Izolované vodiče uložené v tvárnicích.Tab. Ke kladem povrchu obvykle používají elektroinstalační lišty, kanály, trubky kabely. AI n _ TV IV ■< ISDN ISDN ® 0® : © 2 1 1 Izolované vodiče nebo jedno- žilové kabely úložných elektroinstalačních kanálech, vícežilový kabel úložném elektroinstalačním kanálu. Pokudje konstrukce tepelného hlediska ekvivalentní způsobům uložení nebo možno použít referenční způsoby nebo B2. Vedení zpravidla instalují: - nástěnných stropních lištách kanálech, - podlahových lištách kanálech, - parapetních kanálech, - kanálech nosníky svítidel, - trubkách, - kabely. 38 . Před montáží mají být připraveny potřebné prostupy, dokončeny povrchové úpravy stěn i stropů položeny podlahy. B1 B2 Je třeba dávat pozor případy, kdy kabel prochází svisle přitom zabráněno ventilaci. Tato otázka studuje. V Hodnoty uvedené pro způsoby uložení tabulkách 52-C1 52-C4 ČSN 2000-5-523jsou projednotlivý obvod Pokudje elektroinstalačním kanálu více nežjeden obvod, třeba uplatnit redukční součinitel seskupení podle tabulky 52-E1, bez ohledu to, zdajsou kanálu provedeny vnitřní zábrany nebo přepážky. Pro dimenzování těchto obvodůje třeba určit referenční způsob uložení dle tabulky 12. Za uložení elektrickýchrozvodů kanálech považuje uložení vodičů zárubních dveří a rámech oken. 2) Předpokládá se, tepelná vodivost krytu malá, kvůli materiálu krytu také kvůli prostorům vyplněným vzduchem. Okolní teplota přitom může být horním místě svislé sekce značné zvýšena