Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 42 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
3 52-C4 sl. 3 52-C2 sl.Tab. 7 52-C2 sl. 5 52-C2 sl. 4 52-C4 sl. 7 52-C3 sl. 4 52-C2 sl. 4 52-D1 52-E1 vícežilové V kabely &dZDj trubce na dřevěné >r stěně B2 52-C1 sl. 5 52-D1 52-E1 >Cy jednožilové Cv nebo víceži- > lové kabely na dřevěné > stěně C 52-C1 sl. 2 52-C2 sl. 6 52-C3 sl. 5 52-C3 sl. 5 52-C4 sl. 7 — 52-D2 52-E3 ' C•i i 40 . 6 52-C2 sl. 2 52-C4 sl. 7 52-C4 sl. 2 52-C3 sl. izolace z PVC izolace z XLPE/EPR minerální izolace Počet žil 2 3 1 9 rnístnost izolované vodiče v trubce v tepelně izolační stěně AI 52-C1 sl. 2 52-D1 52-E1 irlístnost vícežilové kabely v trubce Vizolační stěně A2 52-C1 sl. Vedení elektroinstalačních trubkách porovnání kabely volně loženými Referenční způsoby uložení Tabulky sloupce Dovolené proudy jednotlivých obvodů Součinitel okolní teploty Redukční součinitel seskup. 6 52-C4 sl. 4 52-C3 sl. 3 52-D1 52-E1 izolované vodiče v trubce rj=§^^ dřevěné stěně B1 52-C1 sl. 3 52-C3 sl. 6 70 plášť 52-C5 105 plášť 52-C6 52-D1 52-E1 3 vícežilové kabely v trubkách v zemi I) 52-C1 sl