Typy baterií (definice)

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

?

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: ?

Strana 2 z 2

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
I (Pražská výroby - ---------_____ Pr° autornobily, traktory apod. 4. Rozrnfry [min] Typ Na- pfití V Kapa­ cit* Ah 3 75 3 150 150 0 35 6 50 ON 02*) 02 ON 75*) 75 ON 88 ON 100 100 0 125 125 0 137 137 0 150 150 0 175 175 0 200 12 __ 200 ftířka délka výAka 170 220 225 170 330 235 100 209 214 108 200 217 170 307 218 170 381 225 170 435 225 170 483 225 515 190 238 515 210 238 515 230 238 515 108 241 521 311 242 Hmotnost [kg] bez -------- — 8 elek­ elektro­ tro­ lytu lytem 10 20 28 34 13,3 16,4 15. tří- článková, tj. Pro skútry motocykly spouštěcím zařízením určena baterie 12, muže však být použita motocyklu bez spouštěče (startéru). Použití akumulátorů Motocyklové baterie všeobecně slouží napájení elektric­ kých zařízení motocyklu skútrů. šestivoltová, jmenovitou kapacitou ampérhodin 19 .0 20 20 26 24 32 28 37 32 41 39,5 49 45 55 50,5 62 01,5 74 73 87 ♦) Zatím nejsou trhu, jojich výroba plánuje. Její konstrukční odlišnost běžné baterie 3 spočívá tloušťce počtu desek obojí polarity, čímž je uzpůsobena pro krátkodobé proudové nárazy, potřebné pro startování vozidla bez nebezpečí poškození. Jednotlivé typy pak mají své zvláštní určení podle svých speciálních, konstrukčních elektro­ chemických vlastností. Baterie určena napájení elektrických zařízení motocyklu bez elektrického spouštéče. Baterie svým vzhledem takřka shodná baterií 3 14, kterou někdy škodě motoristy zaměňuje