Typy baterií (definice)

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

?

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: ?

Strana 1 z 2

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jinak mají stejné funkční vlastnosti jako baterio řady N. Pražská akumulátorka) pro motocykly, automobily traktory. Tab. Typy akum ulátorových batorií československé výroby (Pražská akum ulátorka, p.Písmeno nebo skupina písmen značí použití baterie nebo konstrukční odlišnosti. Baterio označené jako patří nové řady akumulátorů pro tčžký provoz těžká nákladní autu, traktor}', zemědělskou techniku. výroby V tab.) pro otocykly try Typ Nu- pótí V K apa­ cita Ah Rozm ěry [mm otnost [kg] Šířka délka výáka boz oloktro- ly tu s elek­ tro ­ lytem 3 144 103 2,8 3,5 3 144 163 2,8 3,4 3 127 127 1,5 1,9 3 128 160 2,8 3,5 18 . pro osobní automobily lehké nákladní vozy. 3. jsou uvedeny typy charakteristické hodnoty akumulátorových baterií československé výroby (n. Typy akumulátorů Čs. Baterio řady (používané pro spouštění spalovacích mo­ torů napájení elektrických zařízení motorových vozidel) patří do nové řady akumulátorů velkou startovací schopností vý­ hodnými váhovými rozměrovými param etry: Jsou určeny zejména pro lehčí provoz, tj. Písmena říkají, jdo baterii používanou napájení spotřebičů motocyklu bez elektrického spouštěče (startéru) spalovacího motoru, skupina písmen MS prozrazuje, baterii lze použít spouštění spalovacích motorů (startování) napájení elektrických zařízení motocyklů skútrů a baterio označené jsou opatřeny odplynovacim systémem, kterým odvádí plyn aerosol elektrolytu mimo prostor uložené baterie