TICHÁ CESTA 2012

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Podmínky soutěže Tichá cesta 2012, konané ve dnech 5-6.10.2012

Vydal: ASEP Asociace elektromobilového průmyslu Autor: ASEP

Strana 2 z 3

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
So 6. . Bod. KB zapisují časové údaje itineráře, zadávají posádce další úkoly, TK sledují dodržování pravidel silničního provozu nejsou značeny. 5.10. Na každém obdrží sadu kontrolních otázek, které odevzdají cíli etapy (Vrchlabí). První druhá etapa bude vyhodnocena vyhlášena sobotu 6.2012 Soutěžící (řidič nebo spolujezdec vybraného elektromobilu) vyrazí trať současně školní tým dostane dopovězení několik kontrolních otázek oblasti elektromobility místopisu. První etapa elektrokola. Čas přijetí do KB zároveň časem odjezdu KB.2012 Soutěžící budou odstartováni musejí dodržování dopravních předpisů projet určeném pořadí.2012, před startem třetí etapy. Druhá etapa Praha Vrchlabí 5.2012 -Třetí etapa Vrchlabí Brno Tato etapa dobrovolná. 7. Průběh soutěže Soutěž probíhá několika částech etapách, které mohou být rozděleny dílčích úseků. Při hledání odpovědi mohou využit pomoc všech přítomných posádek.Stránka 3 b) dodržovat pravidla silničního provozu, nevystavovat nevyvolávat nebezpečné dopravní situace a dodržovat předepsanou rychlost, c) zúčastnit závodu elektrokol (pouze jeden účastník posádky vozu) použít při jízdě elektrokole ochranou helmu, d) absolvovat zvláštní prvky určené prováděcích ustanoveních soutěže, e) vyplnit testy/kontrolní otázky, f) uhradit startovní poplatek, viz.3, g) předvést vozidlo kontrole, je-li řádném technickém stavu. Večer bude následovat neformální společenské setkání občerstvením. Čas této etapy přestává být měřen při návratu soutěžícího elektrokole odevzdání odpovědní karty (to nastane později). Po příjezdu cíle první etapy bude následovat odjezd ubytování soutěžících zařízení Prahy 13 - rekreačním objekt KOZEL. Kontroly trati Správnost průjezdu tratě kontrolována kontrolními body (KB), tajnými kontrolami (TK).10. Aby byla nejvíce zapojena veřejnost, závodu účastní skupiny žáků místních škol, kterým bude přidělena posádka elektromobilu, která bude tento školní team soutěžit. První etapa bude probíhat elektrokole, druhá třetí bude použití elektromobilu. Cíl bude Brně Galerie Vaňkovka nebo Výstaviště (bude upřesněno). této etapě nejsou žádné kontrolní body.10. Cílem etapy popularizovat jízdu elektromobily trati delší než 200km ukázat možnosti nabíjení stávajících nabíjecích stanicích.10. 6