Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem ASEP Asociace elektromobilového průmyslu

A P C B TICHÁ CESTA 2012 ASEP Asociace elektromobilového průmyslu (2012)

Podmínky soutěže Tichá cesta 2012, konané ve dnech 5-6.10.2012

A P C B TICHÁ CESTA První česká soutěž elektromobilů, elektrokol, elektroskútrů ASEP Asociace elektromobilového průmyslu (2012)

Nenáročná soutěž pro širokou veřejnost. Cílem akce je seznámit širokou veřejnost s elektromobilitou a růstem tohoto druhu dopravy. V době, kdy si Evropa vytyčila tento směr pro mobilitu, je potřeba ukázat výhody elektromobility. Akce bude sloužit i pro propagaci a marketing zúčastněný ch firem a podporovatelů e-mobility.