Technologie elektronického rozhraní - Remote I/O ve třídě IP 20

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

S u-remote lze díky jeho tenké konstrukci a menšímu počtu napájecích modulů výrazně zmenšit rozvaděče. Naše technologie u-remote rovněž nabízí montáž bez použití nářadí a modulární konstrukce a integrovaný webový server urychlují instalaci jak v rozvaděči, tak i na samotném stroji. Stavové kontrolky LED na kanálu a každém z modulů u-remote umožňují spolehlivou diagnostiku a rychlý servis.