WAGO-I/O-SYSTEM 750

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

WAGO-I/O-SYSTEM je modulární řídicí systém se širokým rozsahem aplikací. Od uvedení na trh v roce 1995 se uplatňuje především při řízení kotelen, výměníkových stanic, vzduchotechnických jednotek, zdrojů chladu, kompresorových stanic a také při řízení jednotlivých místností (teplota, ventilace, osvětlení, zastínění). Algoritmy pro volně programovatelné regulátory prostředí WAGO-I/O-PRO CAA podle normy IEC 61131-3 (pět programovacích jazyků). Celkem systém obsahuje přes 20 procesorových a přes 400 typů I/Omodulů. Komunikační možnosti WAGO-I/O-SYSTEM je koncipován jako otevřený a podporu je řadu standardizovaných komunikací s ...