Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 23 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Po vypnutí závěsného kotle hlavním spí- načem (I) (obr. Upozornění: Spínací hodiny dis- ponují rezervou chodu délce ca. l Trvalý komfortní provoz/ohřev zásobníku, spínací hodiny běží dále. zimní čas. Spínací doby topného programu není třeba měnit! obr.4 Přepnutí letní čas (obr., což odpovídá jednomu segmentu.1 Nastavení aktuálního času (obr.2 Nastavení spínacích časů (obr. příklad 14 hodin). ¡ Trvalý snížený provoz, spínací hodiny běží dále. ¹ Automatické střídání mezi komfort- ním provozem, ohřevem zásobníku a vypnutím dle intervalů nastave- ných spínacích hodinách. ho- din. 9) Spínačem (d4) navolen požadovaný druh provozu. 9) Číselníkem (d1) otáčet směru hodino- vých ručiček tak, aby bílá šipka (d2) smě- řovala aktuální čas (viz. 4. resp. .T 4 Nastavení spínacích hodin 4.9 23 .3 Obsluha (obr. 9) Číselník (d1) pootočit tak, aby byl nasta- ven letní resp. běží spínací ho- diny ještě hodin, pokud byly před tím napojeny alespoň hodin el. Nejmenší spínací doba činí min. 4. 9) Požadované spínací časy nastavit posu- nutím segmentů (d3). Vnější zasunuté segmenty znamenají komfortní provoz nebo ohřev zásobníku, vnitřní zasunuté segmenty znamenají dobu vypnutí. 4