Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 22 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
- Vestavět spínací skříňku (q), namonto- vat clonu (a) připevnit šroubem (t). - Stáhnout šedivý kryt (b) umístěný ve spínacím poli (a).7 obr.4 Montáž zařízení konstrukční řady ZE/ZWE. - Spínací hodiny (d) zasunout zepředu do otvoru spínacím poli zajistit. - Namontovat průhledné víko (e) při- pevnit šroubem (p).T - Povolit dva šrouby (s) sejmout kryt (r) zařízení - Uvolnit přidržovací šroub (t) clony (a) a clonu vytáhnout směrem nahoru. - Vyšroubovat dva šrouby (p) sejmout průhledné víko (e). - Spínací skříň (q) vytáhnout směrem dopředu zavěsit servisní polohy (x). - Zasunout spínací hodiny (d) clony (a).8 22 . 3. 8) - Sejmout kryt kotle.-1/-2 A. - clony (a) vyříznout nožem označe- nou plochu. - Kabel (c) protáhnout otvorem směrem dolů. obr. - Namontovat kryt zařízení (r) připevnit dvěma šrouby (s).. - Kódovanou zástrčku (i) nasunout na zapojovací desku (j).. - Položit odpovídajícím způsobem zástrč- ku (i) spínacích hodin. (obr. - Zasunout zástrčku (i) základní modul (ST 2)