Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 13 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
4 Seřízení spínacích hodin 4. - Kabel nainstalovat otvoru (a) tak, aby nebyly poškozeny jiné konstrukční díly.1 Nastavení aktuálního času (obr. 4. - Stlačit jazýček (g) vyjmout záslepku (b). Nejmenší spínací doba činí min. - Kabel (c) protáhnout otvorem směrem dolů. - Kódovanou zástrčku (i) nasunout na zapojovací desku (j)., což odpovídá jednomu segmentu. obr. - Odklopit kryt ovládacího panelu (u).T - Povolit dvě aretační držadla (s) na spodní straně topného tělesa sejmout plechový kryt kotle (r). V případě potřeby kryt vysadit. - Spínací hodiny (d) zepředu zasunout do otvoru doraz. - otvoru (a) vyjmout těsnící kroužek a zajištění ochrany před stříkající vo- dou jej přesunout zezadu spínací hodiny (d). 3.8 obr. příklad 14 hodin). 9) Požadované spínací časy nastavit posu- nutím segmentů (d3). Vnější zasunuté segmenty naznačují dobu topení, vnitřní zasunuté segmenty zname- nají dobu vypnutí.9 13 . - Uzavřít zařízení.4 Montáž zařízení konstrukční řady ZE/ZWE 24-1K,2K,2A (obr. - Zástrčku (i) provléknout otvorem (a) a nasunout příslušný konektor (j) hlav- ní řídící desky (ST 5).2 Nastavení spínacích časů (obr. 8) - Sejmout kryt kotle. - Stáhnout šedivý kryt (b) umístěný ve spínacím poli (a). - Spínací hodiny (d) zasunout zepředu do otvoru spínacím poli. 9) Číselníkem (d1) otáčet směru hodino- vých ručiček tak, aby bílá šipka (d2) smě- řovala aktuální čas (viz