Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 12 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
. 7) EU T obr. - Stlačit oba jazýčky (g) vyjmout klapku (f) dna spínací skříňky. - Zasunout spínací hodiny (d) clony (a).-5, ZE/ZWE 24-3MF (obr. - clony (a) vyříznout nožem označe- nou plochu.3 obr. - Namontovat kryt zařízení (r) připevnit dvěma šrouby (s). - Namontovat clonu (a) připevnit šrou- bem (t). 5) - Povolit dva šrouby (s) sejmout kryt (r) zařízení - Uvolnit přidržovací šroub (t) clony (a) a clonu vytáhnout směrem nahoru. 3. - Zasunout zástrčku (i) základní modul (ST 2).2 Montáž zařízení konstrukční řady ZWBR/ZSBR 8-25 A (obr.4 obr.6 obr. - Vyšroubovat dva šrouby (p) sejmout průhledné víko (e).7 12 . - Namontovat průhledné víko (e) při- pevnit šroubem (p).5 obr.3 Montáž zařízení konstrukční řady ZWBR/ZSBR 7-25 ZSR/ZWR. - Vylomit průchodku (h) klapce (f), do průchodky vložit kabel spínacích hodin a klapku opět nasadit.3