Simulátor funkce FM-CW dálkoměru

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Táto práca popisuje problematiku návrhu simulátoru FM-CW diakomeru. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach kontinuálne pracujúcich radarov. Práca zahrnuje analýzu chybovosti reálneho diakomerua numerický odhad maximálnej chyby celého reálneho zariadenia. Obsahuje detailné blokové schéma simulátoru funkcie FM-CW diakomeru a počítačovú simuláciu funkcie generátora kmitočtovo modulovaného signálu, demodulátoru ...


Jak získat tento dokument?