SCHNEIDER: Magazín Léto 2008

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 5 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Dovedou změřit jak veškeré parametry elektrické ener- gie (U, cos ϕ, harmonické zkreslení proudu a napětí), tak její spotřebu včetně čtvrthodinového maxima proudu a výkonu. Umístěna přehledném čelním panelu elek- tronických jednotek spouští jističů Compact NSX provo- zuje aktivní „watch dog“. Nejmarkantněji projevuje především mezi řadou Compact NSX a modulárními jističi Multi Napří- klad plně zkoordinovaná kaskáda jističů Compact NSX 630 A – NSX 250 A – NSX 100 A – Multi 9 40 A je světovým unikátem. Systém Compact NSX koncipován tak, aby doká- zal pokrýt potřeby nejširší škály provozů.výrobek je signalizace správné funkce pomocí LED signálky „Ready­“. 4 Rotoaktivní hlavní kontakt silně omezuje zkratové proudy. Mezi praktické a velmi užitečné vlastnosti diagnos- tiky patří i historie poruch a událostí nebo tzv. Tyto údaje jsou důležité pro detailní znalost chování rozvodu, prevenci poruch a plánování údržby a oprav. Přesnost měření kompletního mě- řicího řetězce (proudový měnič měřicí přístroj) díky použité technologii proudových měničů velmi vysoká: měření proudu třída a měření energie třída 2. Selektivita a kaskádování Inovace původního rotoaktivního systému hlavních kontaktů jističe a využití nových možností systému elektronických ochran vedly i ke zlepšení selektivity. Specialisté společnosti Schneider Electric umí začlenit jističe Compact NSX systému monitoringu pro optimální využití elektroinstalace. Z nabídky si lze zvolit standardní jednotky spouští bez měření nebo jednotky s diagnostickými funkcemi a měřením. Výstižný v tomto případě výraz používaný u domá- cích herních videokonzolí „plug and play“, neboli zapoj a používej. 2 4 . rozdíl pojistek nebo běžných jističů dokážou jističe této řady zajistit vysokou úroveň selektivity i při kaskádování, vždy pak s rekordně krát- kou vypínací dobou. Díky diagnostice možné sledovat důležité provozní hodnoty jističe, jako počet mechanických sepnutí, úroveň opotřebení hlavních kontaktů, provozní teplotu aj. profil zátěže dle denního vytěžování rozvodu. Compact NSX zkrátka představuje víc než jen jistič. Není nutné využívat pouze displej na jednotce spouští. Spolehlivě bude sloužit v obchodech a kancelářských budovách stejně jako v průmyslu nebo energetice. Zobrazení parametrů a komunikace Dalším z výrazných posunů směrem splnění poža- davků moderních instalací velice přátelský a snadno doplnitelný systém komunikace datové sběrnici. Jednotka spouští Micrologic navíc obsahuje také signalizaci v případě přetížení. Tím dochází k úspoře času při montáži a lepšímu využití místa v rozváděči při současném zvýšení spolehlivosti celého měřicího systému. Pomocí univerzálních propojovacích kabelů lze převést hodnoty měření a diagnostiky na externí displej FDM121, umístěný panelu rozvádě- če. 05 Kompletní informace o nové řadě Compact NSX najdete v katalogu S730, který je stažení na www. Naměřené hodnoty jsou v základní konfiguraci zobrazovány přímo displeji jednotky Micrologic. Jistič s tímto typem elektronické jednotky umožňuje nahradit samostatný analyzátor sítě s externími proudovými transformátory. Další variantou komunikace RS-485 (protokol Modbus). Permanentně testuje kompletní obvod ochrany mezi měřicím transformátorem, mikroči- pem ochrany a vypínací spouští.cz www 2 Compact NSX 250 s elektronickou jednotkou pro měření elektrické energie a zobrazovacím displejem na rozváděč. Martin Dostál, Marketing Zobrazení parametrů Veškeré parametry provozu jsou efektivně měřeny pomocí jednotky Micrologic a zobrazeny přehledném displeji.schneider-electric. Díky vysoké přesnosti odpadá nutnost použití samostatných analyzátorů sítě s externími proudovými transformátory. Je-li ochranný obvod v pořádku a připraven reagovat v případě poruchy, viditelně zeleně bliká. Compact NSX tak umožňuje uživateli kom- pletní přehled o stavu jističe, o měření a diagnostice přímo v jeho počítači nebo vzdáleném webovém ser- veru. Měření energie a diagnostika stavu s jednotkami Micrologic Výrazným inovačním prvkem a stavebním kamenem pro měření parametrů a kvality elektrické energie jsou elektronické jednotky spouští Micrologic. Díky své silné schopnosti omezovat zkratové proudy zvládá Compact NSX dokonce i techniku kaskádování v souladu s normou ČSN EN 60947-2