SCHNEIDER: Magazín Léto 2008

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 4 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Řada Compact NSX přitom využívá osvědčeného rotoaktivního systému dvěma kontakty, který pro vypínání extrémních hodnot proudů doplněn systémem reflex. Nový jistič Compact NSX lze namontovat původní připojovací místa bez použití jakýchkoliv speciálních adaptérů a připojovacích sad. V tomto směru udělala řada NSX další krok vpřed. Vnější rozměry, rozteče pólů, upevňovací body a další mechanické parametry jsou totiž shodné pro obě řady. popředí se dostávají potřeby diagnostiky poruch, přesného měření, monitorování, zasílání alarmů a vyšší selektivity. přelomu tisíciletí ovšem telefony dostaly s rozvojem mobilních sítí a internetu zcela novou di- menzi. Konstruktéři Schneider Electric to mysleli. Zelená signálka sděluje, že vše dobře pracuje Pokud bylo zařízení v provozu mnoho let nebo něm nebyl prováděn servis, bylo téměř nemožné ověřit funkčnost v něm instalovaných jističů. Schneider Electric tuto unikátní koncepci dále zdokonalil a přichází se špičkovou řadou nové generace Compact NSX. Dnešní přístroje jsou složitými krabičkami se zabudovaným fotoaparátem, kamerou, připojením na internet a dalšími desítkami funkcí. Mezní i provozní vypínací schopnost dosahuje 36 150 kA. . Podobnou revolucí prošly i jisticí přístroje. není. řízení celého systému. Zatímco standardní transformátor s železným jádrem napájí elektroniku, Rogowskiho vzduchový zajišťuje velmi přesnou ochranu a měření. Požadavky jsou v našem elektronickém světě kladeny nejen vysokou kvalitu a stálost dodá- vek elektřiny, ale i na bezpečnost a úspory. Jističe jsou konstruovány pro rozvody 220 690 V a 1 000 V AC včetně řešení pro rozvody 16 2/3.Klasický telefon v pojetí svého vynálezce Grahama Bella představoval jednoduché zařízení pro přenos zvuku. 04 Jističe Compact NSX: sci-fi stala realitou Technologie proudových měničů Při vývoji byly zúročeny dlouholeté zkušenosti systémem ochrany a měření prostřednictvím kombinovaných měřicích transformátorů použitých vzduchových jističích Masterpact a NW (630 až 6 300 A). Jedná o vůbec první aplikaci tohoto typu proudových měničů v jističích 630 Nepochybnou výhodou je vysoká přesnost a linearita měření několika set kA. Pouhé „elektrické gilotiny“ přeměnily komplexní zařízení pro ochranu, monitorování a řízení elektrické instalace. Přes veškerá zdokonalení si jističe Compact NSX zachovaly kompaktní konstrukci a dovolují velmi snadnou montáž. Dnešní uživatelé jsou mnohem náročnější než kdykoli v minulosti. Proto jističe Compact NSX nově integrují nespočet mě- řicích a analytických funkcí, které optimalizují spotřebu elektřiny a poskytují vyčerpávající informace nutné pro výrobek Výhodný Retrofit Původní jistič Compact NS se stal nejpoužívanějším výkonovým jističem všech dob. Tato kombinace zárukou spolehlivosti a výji- mečné omezovací schopnosti. Jednou však doslouží, bude potřeba jej modernizovat a obměnit. zvyšuje jak selektivitu, tak přesnost měřicích funkcí. Legendou v tomto směru stala řada kompaktních jističů Compact z roku 1994. Bezpečnost a plynulost Samozřejmě, jistič stále zůstává především ochranným prvkem, zkonstruovaným tak, aby vypnul elektrickou poruchu a zabránil poškození elektrických rozvodů a přístrojů. Řešením Nad bod varu Elektronické systémy jsou navrženy tak, aby odolávaly vysokým teplotám (105 ° Celsia), což zajišťuje spolehlivé fungování i ve velmi náročných aplikacích