SCHNEIDER: Magazín Léto 2008

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 6 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Za loňský rok společnost vykázala obrat výši 5,642 miliardy korun, což představuje meziroční zvýšení o 39 %. Již loni nám v Zákaznickém centru podařilo hodin kvalifikovaně zodpovědět % všech obchodních, logistických a technických dotazů. Schneider Electric . Výborné hospodářské výsledky, růst obra- tu zisku, tím vším stojí péče o zákazníky.Zákazník požaduje své peníze kvalitní pro­dukt, rychlé a dostupné služby, bezchybný servis. S. Pokud je nedostane, dříve později uteče konkurenci­. Roman Slavíček, ředitel pro kvalitu a procesy   u společnosti pracuje let   svobodný, nový počítač   spokojený, když před sebou novou výzvu. Osob- ně však nejvíce potěšila řada úspěšně završených projektů v rámci dlouhodobé koncepce „Nepřetržitého zlepšování vzájemných vztahů zákazníky a partnery“. Ing. Schneider Electric během let čes­kém trhu do- kázal, vynikající úroveň výrobků a služeb pro společnost skutečně stěžejní otázkou. Spokojenost klientů mají Schneider Electric „na triku“ dva lidé: Vladimír Janypka, ředitel sekce Služby zákazníkům, a Roman Slavíček, ředitel pro kvalitu a procesy. Co děláte, když přes veškerou snahu nějaké výhrady objeví? V.: Celý tento proces samozřejmě důsledně monitoru- jeme a vyhodnocujeme. J. Jaká jeho pozice nyní? R. V rámci celosvěto- vého projektu „Neustálého zlepšování“ pomocí metod SixSigma, Lean Kaizen snažíme napříč celou firmou zapojit zaměstnance soustavného zkvalitňování všech činností Schneider Electric. Věřím, splníme i ambiciózní cíl letošního roku vyřídit 87 přijatých požadavků, respektive odpovědět na vznesené otázky již při prvním zavolání. Ing. platí i v našem případě. Schneider Electric vstoupil český trh před lety. Pokud například kolega přizvaný pracovníky Zákaznického centra k řešení daného poža- davku nereaguje hodin, dozví o tom jeho přímý nadřízený, dalších hodinách ředitel Zákaznického centra, dnech pak dokonce přímo generální ředitel. J. V současnosti každé měsíce oslovu- jeme prostřednictvím elektronické pošty reprezentativní vzorek 500 respondentů, více než 200 pak získáme odpovědi, které pečlivě vyhodnocujeme. Zkuste prosím v jedné větě charakterizovat spokojeného zákazníka Schneider Electric. V. Jak zjišťujete, zda jsou zákazníci spokojeni? R.: Plně souhlasím. O více než třetinu, z 219 milionů korun v roce 2006 na loňských 299 milionů korun, pak vzrostl zisk firmy. Z výsledků těchto analýz vyplývá, Schneider Electric % spokojených zákazníků. pouhých měsíců se spokojenost zákazníků v této otázce zvýšila o 15 %. Tým Obchodní podpory situaci zevrubně rozebral a za přispění dalších kolegů (Technická podpora, Logistika, Obchod) stano- vil jasná „zlepšovací“ pravidla. S. potěšitelné, že výsledky prvního pololetí tomu nasvědčují. R. R. Ukazatelem, který sebe odlišuje firmy působící na daném trhu.: Schneider Electric Česku mimořádně úspěšný. J. S. Můžete pro ilustraci uvést nějaký konkrétní, snadno představitelný a měřitelný příklad? V.: Základem soustavný a systematický průzkum, který provádíme již počátku působení Schneider Electric v Česku. V. Byli bychom proto potěšeni, kdyby se jich nejvíce zapojilo našich průzkumů.: Ten, který s námi dlouhodobě a rád spolupracuje.: Pokud kdekoli vznesete nějaký dotaz požadavek, požadujete rychlou, leckdy okamžitou odpověď. Čím více lidí nám odpoví, tím lépe a rychleji můžeme reagovat na 06 Když o kvalitě služeb nejen mluví připomínky a řešit případné problémy. J. Právě úroveň služeb, které poskytujeme, pomyslným jazýčkem misce vah. S.: Ten, který nám řekne, můžeme udělat, aby se stal velmi spokojeným zákazníkem naší společnosti.: Zlepšíme to! Rychle a přitom systematicky! Na- příklad jsme měli stížnosti nedostatek informací o termínech dodání objednaného zboží. Ani nám ale nestačí. Vladimír Janypka, ředitel Služeb zákazníkům   u společnosti pracuje let   ženatý, dceru, syna a kocoura   spokojený každé nové ráno. Pro letošek jsme stanovili cíl mít nejméně VELMI spokojených klientů