SCHNEIDER: Magazín 9/2000

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 4 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Masterpact dvou typových velikostech: 4000 6300 A. těžký průmysl, kde ochrana proti velmi vysokým zkratovým proudům prvořadým požadavkem Masterpact typ (100 kA), 4. Masterpact: opět stanovuje standard Spolehlivý jistič pro širokou škálu aplikací Masterpact byl zkonstruován tak, aby odpovídal všem současným požadavkům na rozvod elektrické energie průmyslové, terciální komerční sféře nebo specifických aplikacích, např. Masterpact nabízí dvě optimalizované řady Masterpact světě nejmenší výkonový jistič rozsahem 630 1600 Rozteč pólů 70 umožňuje instalovat 3pólový jistič v pevném nebo výsuvném provedení v rozváděčovém poli rozměrech 400 x 400 mm.9 Nov˘ Masterpact MSV 2000 Masterpact opět stanovuje standard N ové výkonové jističe Masterpact NT a jsou pokračováním inovačního vývoje, který zajistil posledních 10 letech jističům Masterpact pozici celosvětového standardu. námořní lodě, doly apod. Zároveň musí garantovat bezpečnost osob, dostatečnou životnost poskytovat další požadované funkce. ochrana kabelů nebo rozváděčů, nichž byl dodatečně zvýšen výkon napájecího transformátoru Masterpact typ (150 kA) vysokým stupněm selektivity a omezením zkratového proudu. kritické aplikace požadavkem vysokou vypínací schopnost zároveň vysoký stupeň selektivity Masterpact typ (150 kA), 5. Praktická instalace Nový jistič Masterpact ještě rozšiřuje varianty instalace, které byly jedním základů úspěchu předcházející řady. Nové jistiãe Masterpact NW .4Schneider magazín č. Jako doplněk tradičním rysům vzduchových výkonových jističů, jako jsou vysoká selektivita, pevné/výsuvné provedení a minimální údržba, přistupují nových jističů Masterpact spouštěmi Micrologic ještě nové možnosti oblasti komunikace měření provozních a poruchových veličin. Byl konstruován s cílem standardizovat rozváděče, optimalizovat jejich velikost zjednodušit montáž připojování: - přívod horní nebo spodní svorky beze změn parametrů, - žádné bezpečnostní vzdálenosti novou koncepcí filtrovaného zhášení, která zajišťuje absorbování energie vzniklé během vypínání zkratového proudu, vnější efekt redukován minimum, - teplotní stabilita umožňuje využití jmenovitých hodnot přístrojů °C, - polohovatelné, záměnné připojení, - zadní vertikální nebo horizontální, - přední minimálními požadavky do- datečný prostor, - montáž Masterpact svislou desku. Masterpact tak efektivní a spolehlivý přístroj pro ochranu kabelů, motorů, generátorů, transformátorů a kompenzačních bloků. …. Jednoduchá instalace, uživatelsky orientované a intuitivní ovládání, možnost přenosu dat a ochrana životního prostředí, jednoduše řečeno jistič současnosti. Pět různých variant provedení podle vypínací schopnosti, možnosti omezení proudu a selektivity vytváří vhodné kombinace pro jakékoliv potřeby počínaje aplikacemi s malými zkratovými proudy konče požadavky plnou selektivitu velké omezení zkratového proudu. provozy velkými zkratovými proudy - Masterpact typ (65 kA), 3. Jelikož nejčastěji používán jako vstupní jistič v distribučních systémech, musí zaručit maximální spolehlivost, aby svou nesprávnou funkcí nevyřadil celý rozvod provozu. 1. Aplikace malými zkratovými proudy - Masterpact typ (42 kA), 2