SCHNEIDER: Magazín 9/2000

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 2 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
s PM/CM monitorovací moduly umožňující měření proudů výkonů, sběr dat, jejich místní zobrazení přenos ENM software. s Micrologic řídicí jednotky pro novou generaci jističů Masterpact NW umožňující kromě jisticích funkcí měření elektrických parametrů přímou komunikaci s ENM software..Takto vybavené přístroje pracují např. Na MSV 2000 Brně představíme nové jističe Masterpact novou generací řídicích jednotek Micrologic. Radislav Vilím Marketing s ¤ízení elektrick˘ch rozvodÛ Monitorování sítí řízení toků energií 2Schneider magazín č.9 N ové trendy západní Evropě, směřující deregulaci trhu s elektrickou energií vytvoření konkurenčního prostředí tomto dříve přirozeně monopolním odvětví, mění tradiční pohled řízení elektrických rozvodů (Electrical network managament ENM). Ing. Úvodním požadavkem může být například snaha získat více informací spotřebě elektrické energie. Prostřednictvím rozhraní pro komunikaci mohou být spojeny ENM software. Cílem maximální využití všech nabízených možností volného trhu při zajištění spolehlivých dodávek elektrické energie a optimalizace nákladů. Výhoda ENM Komplexní řízení elektrických rozvodů v komerčních nebo průmyslových budovách přináší především optimalizaci redukci nákladů. Další výhodou možnost postupného zavádění jednotlivých komponentů do elektrické instalace. Zároveň zvýšena bezpečnost osob zařízení zlepšena kvalita dodávek elektrické energie. nn vn zafiízení ENM Bezpeãnost Spolehlivost Ziskovost Kvalita Ochrana Sepam 1000+ Komplexní fiízení elektrick˘ch rozvodÛ . Odpovědí jsou jednoduché monitorovací moduly základním obslužným programem. Ochrany Sepam jsou standardní součástí dodávek vn rozváděčů SM6. Systém zůstává vždy otevřený umožňuje doplnění podle aktuálních požadavků uživatele. Od původního, převážně technického pohledu se více sledují ekonomická kritéria. mezinárodní telefonní ústředně Českého Telecomu nebo výrobním závodě společnosti Procter&Gamble. s Digipact skupina výrobků rozšiřující možnosti jističů Compact Masterpact.Sepam multifunkční ochrana umožňující kromě standardních funkcí dálkové ovládání, nastavování přenos dat ENM software. Potřeba přesnějších informací kvalitě dodávek, využití zdrojů, rozložení spotřeby zvyšuje tlak na využití nových informačních technologií. Ačkoliv situace České republice odlišná od situace západní Evropě, zaznamenáváme nárůst zájmu jednotlivé produkty ENM. Do sortimentu ENM patří: s Software SMS nebo Digivision jsou SW produkty umožňující monitorování řízení elektrických instalací. Dalším, neméně podstatným bodem je možnost využití ENM jako prostředku pro řízení chodu celé budovy. Umožňují centralizaci všech měření, alarmů, algoritmů ovládání, . Tento požadavek může být později rozšířen na více měřených bodů anebo komplexní multifunkční software. S dodávkami jističů Masterpact vybavených spouštěmi STR68U umožňující komunikaci s nadřazeným řídicím systémem máme dlouhodobé zkušenosti. Schneider Electric, jako tradiční firma působící oblasti rozvodů elektrické energie, zachytil tento trend nabízí již několik let ucelená řešení jak oblasti vysokonapěťových rozvodů, tak elektrických rozvodech u koncových uživatelů. Podrobnější informace o těchto výrobcích najdete jiném místě našeho magazínu. Zájem moduly PM/CM (power meter/circuit monitor) a moduly Digipact postupně roste.. Hlavní funkcí monitorování ovládání nn jističů