SCHNEIDER: Magazín 9/2000

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 1 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vývoj vždy poznamenán úspěchy těžkostmi ten případ, proč je Schneider Electric zde. Rád bych nyní poděkoval vám všem, stejně tak svým českým kolegům přijetí, jakého mně dostalo, kvalitu vztahů zde vytvořených, protože byl základ profesionálního života tzv. rok roce společnost formuje, naše nabídka lépe přizpůsobena trhu, naši zákazníci jsou více věrní, náš tým rozvíjí svoje schopnosti, naše továrna zlepšuje pravidelně své výkony. Snažíme stavět našich úspěších, rozumět našim problémům neustále zlepšovat. Po pěti letech, strávených zde, opouštím Českou republiku. Snažíme neustále lépe vyhovět vašim potřebám, poskytovat nové nabídky, služby celkově více rozvíjet kvalitu přidanou hodnotu, kterou vám přinášíme. Příště budete mít příležitost tomto místě seznámit Bartholdem Veenendaalem, který nastoupí místo. radostí jsem účastnil tohoto „dobrodružství“. Nejdříve jsem strávil roky vedením továrny Písku a zvláště pak přípravou projektu nové „světové“ továrny. musím říci, velice těžké „obrátit list“, neboť pobyt zde byl bohatý jak stránce profesionální, tak po stránce soukromé. Následující roky jsem jako generální ředitel věnoval hlavnímu cíli, dalšímu obchodnímu rozvoji naší společnosti.V ážení zákazníci, partneři přátelé Schneider Electric, vývoj naší firmy v České republice krásné „dobro- družství“. Tato politika, která stejná všech zemích, kde působí Schneider Electric, základem naší celkové dlouhodobé strategie obchodních průmyslo- vých investic těchto zemích. Pobyt zde byl pro velkou šancí.Také bude přínosem pro tuto firmu budete moci ještě více spolehnout náš tým. Ještě jednou děkuji důvěru spolupráci přeji hodně úspěchů do budoucnosti. Pascal Charriau generální fieditel s záfií 2000 ãíslo 9 1 3 2 7 4 6 8 Obsah Úvod Pascal Charriau Řešení Monitorování sítí Digipact Rozhovor Teplárna Vsetín Proxima Nová generace jistiãÛ Masterpact Software Ecodial 3.2 Charita Pomozte dûtem Představujeme Altivar 28 Krásné „dobrodruÏství“ ... „multikultura“ zde stala realitou