Rozvaděčové přístroje Metra Blansko

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové přístroje s výchylkou 90°Elektromagnetické přístrojeTyp Fb…,Fb…-1Magnetoelektrické přístroje(s polovodičovým usměrňovačem )Typ Mub…,Mub…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného proudutyp Mb…,Mb…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného napětítyp Mb…,Mb…-1FázoměryTyp Gka…KmitoměryTyp Kb…Ampérmetry se zobrazením maximální hodnoty 16typ BiQ/BiEQAmpérmetry a voltmetry pro stejnosměrný proud s nulouuprostřed,Otáčkoměry,Rozváděčové přístroje s výchylkou 240°Elektromagnetické přístroje,Magnetoelektrické přístroje,,Ampérmetry a voltmetry pro stejn. proud s nulou uprostřed,Wattmetry a Varmetry. Související předpisy a normy ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 14 z 42

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
18 96 96 92 +0,8 x 92 +0,8 97 53 0.Standardní provedení svislou stupnici stejnou s rozsahem.5 pouze pro 48- MAGNETOELEKTRICKÝ SYSTÉM PRO MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ Třída přesnosti 1,5 podle ČSN 60051-1 MAGNETOELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, TYP Mb…, Mb…-1 .11 72 72 68 +0,7 x 68 +0,7 63 53 0.5 4 6 10 15 25 40 1kΩ/V 1kΩ/V 1kΩ/V 1kΩ/V 60 100 150 250 300 400 V = 500 600 1kΩ/V 1kΩ/V 1kΩ/V 1kΩ/V Poznámka: Není-li specifikováno jinak, dodáno standardní provedení.33 kΩ/V 3.13 Typ Mb48-1 Mb72 Mb96 Mb144-1 Velikost průčelí (mm) Výřez panelu (mm) Délka stupnice (mm) Hloubka rámečkem(mm) *3 Hmotnost (jmenovitá) (kg) 48 48 45 +0,6 x 45 +0,6 41 53 0.43 Rozsah (plná výchylka) Ri 15 *5 25 *5 40 *5 60 *6 100 *6 150 mV = 250 400 600 1kΩ/V 3.33 kΩ/V 3.5 2.33 kΩ/V 1 1. *6 Třída přesnosti 2.5. U velikosti 48-1 nelze stupnici vyměnit Ri Vnitřní odpor *5 Třída přesnosti 2.22 144 144 138 +1,0 x 138 +1,0 146 53 0