Rozvaděčové přístroje Metra Blansko

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové přístroje s výchylkou 90°Elektromagnetické přístrojeTyp Fb…,Fb…-1Magnetoelektrické přístroje(s polovodičovým usměrňovačem )Typ Mub…,Mub…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného proudutyp Mb…,Mb…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného napětítyp Mb…,Mb…-1FázoměryTyp Gka…KmitoměryTyp Kb…Ampérmetry se zobrazením maximální hodnoty 16typ BiQ/BiEQAmpérmetry a voltmetry pro stejnosměrný proud s nulouuprostřed,Otáčkoměry,Rozváděčové přístroje s výchylkou 240°Elektromagnetické přístroje,Magnetoelektrické přístroje,,Ampérmetry a voltmetry pro stejn. proud s nulou uprostřed,Wattmetry a Varmetry. Související předpisy a normy ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 15 z 42

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
7 2,5 2 1 Rozsah cap. 0. PŘÍSTROJE STANDARDNÍ HLOUBKOU Typ Gka96 Gka120 Typ sítě Třívodičová, třífázová rovnoměrně zatížená síť Třívodičová, třífázová rovnoměrně zatížená síť Velikost průčelí (mm) Výřez panelu (mm) Délka stupnice (mm) Hloubka rámečkem (mm) Hmotnost (kg) Třída přesnosti Spotřeba obvodu proudu (5A) cca VA Spotřeba obvodu napětí (100V) cca VA 96 96 92 92 98 120 0.6 2,5 2 1 120 120 116 116 135 120 0. 3x100V 3x110V 3x220V 3x230V 3x380V 3x400V 3x500V Jmenovitý sekundární proud proudového transformátoru nebo 5A. Měřicí ústrojí přístroje soustavy ferodynamické, poměrové výchylkou 90°. přístroje, který není připojen síť, zaujímá ukazatel neurčitou polohu, protože měřicí ústrojí nemá direktivní moment.4 ind.4 0. Přístroj měří třídě přesnosti rozmezí –100% jmenovitého proudu. rozmezí 20-40% 100-120% jmenovitého proudu chyba měření minimálně dvakrát větší. Chyba se vyjadřuje délky stupnice. .5 podle ČSN 60051-1 Přístroje jsou určeny měření účiníku (cos střídavých trojfázových sítích pro zatížení induktivní kapacitní.14 FÁZOMĚRY, TYP Gka… PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ÚČINÍKU Třída přesnosti 1