Rozvaděčové přístroje Metra Blansko

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové přístroje s výchylkou 90°Elektromagnetické přístrojeTyp Fb…,Fb…-1Magnetoelektrické přístroje(s polovodičovým usměrňovačem )Typ Mub…,Mub…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného proudutyp Mb…,Mb…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného napětítyp Mb…,Mb…-1FázoměryTyp Gka…KmitoměryTyp Kb…Ampérmetry se zobrazením maximální hodnoty 16typ BiQ/BiEQAmpérmetry a voltmetry pro stejnosměrný proud s nulouuprostřed,Otáčkoměry,Rozváděčové přístroje s výchylkou 240°Elektromagnetické přístroje,Magnetoelektrické přístroje,,Ampérmetry a voltmetry pro stejn. proud s nulou uprostřed,Wattmetry a Varmetry. Související předpisy a normy ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 13 z 42

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
5 70mV 70mV 70mV 70mV 4 6 10 60mV 60mV 60mV 60mV A 15 25 30 40 60 100 S externím /60mV bočníkem /75mV . *5: Hloubka přístroje rámečkem rozsahů>6A mm .11 72 72 68+ 07 x 68+ 07 63 58 53 0.12 MAGNETOELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, TYP Mb…, Mb…-1 MAGNETOELEKTRICKÝ SYSTÉM PRO MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU Třída přesnosti 1.5 2.5 30mV 85mV 90mV 200mV 200mV 4 5 6 90mV 95mV 95mV 95mV 200mV mA 15mV 10mV 10mV 10mV 10 15 20 60mV 60mV 60mV 60mV 25 40 60 100 150 250 400 600 1 1.5.18 96 96 92 + os x 92 +0. * Hloubka přístroje rámečkem 48-1-6A 25A: max 72-1, 96-1, 144-1-6A 60A: nad 60A: mm * Třída přesnosti 2. /150mV 60mV 75mV 150mV 60mV 75mV 150mV 60mV 75mV 150mV 60mV 75mV 150mV Poznámka: Není-li specifikováno jinak, dodáno standardní provedení.8 97 66 53 0. 240mV 380mV 380mV 380mV 380mV μA = 60 *4 100 150 215mV 270mV 455mV 600mV 400mV 600mV 600mV 400mV 600mV 600mV 400mV 600mV 250 400 500 120mV 355mV 220mV 140mV 540mV 540mV 140mV 540mV 540mV 140mV 540mV 540mV 600 340mV 540mV 540mV 540mV 40mV 40mV 40mV1 1.Standardní provedení svislou stupnici stejnou rozsahem, černý rámeček.5 podle ČSN 60051-1 Typ Mb48-1 Mb72 Mb72-1 Mb96 Mb96-1 Mb144-1 Velikost průčelí (mm) Výřez panelu (mm) Délka stupnice (mm) Hloubka rámečkem(mm) *3 Hmotnost (jmenovitá) (kg) 48 48 45 +0,6 x 45 +0,6 41 53 0.4 Rozsah (plná výchylka) ΔU 15 *4 25 *4 40 *4 90mV 135mV 140mV 240mV 380mV 140mV.22 144 144 138+1,0 x138+1,0 146 53 0.kmitočet Hz.5 2. velikosti nelze stupnici vyměnit ΔU Úbytek napětí přístroji při plné výchylce