Rozvaděčové přístroje Metra Blansko

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové přístroje s výchylkou 90°Elektromagnetické přístrojeTyp Fb…,Fb…-1Magnetoelektrické přístroje(s polovodičovým usměrňovačem )Typ Mub…,Mub…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného proudutyp Mb…,Mb…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného napětítyp Mb…,Mb…-1FázoměryTyp Gka…KmitoměryTyp Kb…Ampérmetry se zobrazením maximální hodnoty 16typ BiQ/BiEQAmpérmetry a voltmetry pro stejnosměrný proud s nulouuprostřed,Otáčkoměry,Rozváděčové přístroje s výchylkou 240°Elektromagnetické přístroje,Magnetoelektrické přístroje,,Ampérmetry a voltmetry pro stejn. proud s nulou uprostřed,Wattmetry a Varmetry. Související předpisy a normy ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 12 z 42

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
4V 4 1.7V 60 1.9V 2.3V 1.7V 1.9 kΩ/V 0.7V 1.4V 1.4V 15 1.4V 2.4V mA~ 1.7V 1.3V 1.6V 1.9 kΩ/V 0.7V 1.8 138+ 1,0 x 138 +1,0 41 146 53 53 Velikost průčelí (mm) Výřez panelu (mm) Délka stupnice (mm) Hloubka rámečkem (mm) Hmotnost (kg) 0.9V 1.7V 1.7V 1.7V 1.4V 2.4V μΑ~ 250 1.9 kΩ/V 100 150 250 300 400 500 600 Poznámka: Není-li specifikováno jinak, dodáno standardní provedení.4V 1.7V 6 10 15 25 40 60 cca.7V 1.11 0.7V 1.4V 2.4V 600 1.4V 2.4V 6 1.4V 1.7V 1.6V 2.43 Rozsah (plná výchylka) / Ri ΔU Ri 100 1. cca. U velikosti Mub48-1 nelze stupnici vyměnit.4V 2.5 1.0V 1. Standardní provedení svislou stupnici stejnou rozsahem, černý rámeček, kmitočet 50Hz.3V 150 1.7V 1.4V 2.8 x +0.6V 1.4V 1.4V 400 1.4V 1. ΔU Úbytek napětí přístroji při plné výchylce Ri Vnitřní odpor MAGNETOELEKTRICKÝ SYSTÉM S POLOVODIČOVÝM USMĚRŇOVAČEM PRO MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ Třída přesnosti 1,5 podle ČSN 60051-1 MAGNETOELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE (S POLOVODIČOVÝM USMĚRŇOVAČEM ), TYP Mub Mub…-1 .9V 1.8V 2.9 kΩ/V 0.6V 2.5 1.18 0.7V 1.4V 2.4V 1.4V 2.5V 2.4V 1.4V 2.4V 1 1.7V 1.4V 1.3V 1.22 0.3V 1.4V 1.7V 40 1.4V 1.7V 100 2.11 Typ Mub48-1 Mub72 Mub96 Mub144-1 48 144 144 45+0,6 x 45+0,6 68+ 07 x 68+ 07 92+ 0.4V 1.4V 1. cca. cca.4V 2. V~ 0.7V 25 1.4V 2