RITTAL news #20-02

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Rittal Czech, s.r.o.

Strana 7 z 12

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pracovní stanice vybavena kolečky, pro snadnou mani- pulaci celé dílně. Pojďme nyní navázat představit další.2/2020 ◾ Více informací naleznete zde ◾ Brožura Optimalizace zpracování vodičů zde Automatizace výrobě rozváděčů společnosti Rittal Tato stanice pro obrábění přípojnic vhodná ohýbání, děrování řezání přípojnic. V prvním čísle jsme vás seznámili několika produkty nabídky RAS (Rittal Automatizační Systémy), které měly být vystaveny předvedeny „naživo“ veletrhu AMPER 2020. Čtyři velké šuplíky poskytují dostatek místa pro uložení potřebných nástrojů dokumentů. Stanice rovněž vybavena zásuv- kou 230 pro možnost připojení dalšího příslušenství. Obrábění přípojnic 120-M . Obecně lze děrovat kulaté otvory průměru 6,6 až 21,5 oválné otvory šířky délky mm. Další nástroje pro dě- rování oceli nerezové oceli lze připojit pomocí externí hydraulické přípojky. Integrovaný laser umožňuje provést procesy řezání ohýbání maximální přesnos- tí. Integrovaná měřicí jednotka usnad- ňuje řezání dlouhých přípojnic přesně požadovanou délku. Řezání, děrování ohý- bání přípojnic možno maximálního rozměru šířky 120 tloušťky mm