Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 9 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
.Průmyslové sássivky vidlice 750 200 A pódia ČSN 4513 provedeni chráaěssést proti stříkající vodě provedení nepropustném používají pro růané napětové soustavy příslušnou polohou oehraonébo kontak­ tu nebo klíže /viz ČSN 4513 tafc. jejích použití rozhodu­ je výrobce základě prováděných napětových zátěžová- cích zkoušek. tomto pří­ padě musí mít táž soustava stejný typ zásuvek* celém za­ řízeni. Sdělovací zásuvky vidlice /konektory/ lze užít ve zvláštních případech silových obvodech, avšak nesmí vypínat pod zatížením. hlediska krytí ochrany před nebezpečný» dotykovým napětím musí všechny použité zásuvky vidlice vyhovovat požadavků®, kladeným zásuvky pro silové obvody. Zásuvky vidlice lze míMO spojování použít také pro vypínání obvodů, Podmínky pro vypínáni ¡»stí^ený^- Obvodů jsou uvedeny předmětových normách neba $£$>• vodní dokumentaci výrobce. U zařízení různý® napětí® nebezpečí:», při séjaěnř soustav vznikly Škody elektrické® zařízení nebo úraz, musí používat zásuvek nezáměnných. 2/