Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 65 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vyšší.- L i L. 71. Pří Běření nutno dodržet záeadue sonda vzdálena pomocného zemniče alespoň voltmetr pro měření napětí má vnitřní odpor 3000fl. . Chráněný elektrický předmět spojí přes vhodný regu~ lační odpor jedni® neuaetaněným krajní® vodičem mezi chrániče® elektrickým předmětem.£ Obr. Zkoušení ochrany zeasněaím S^-?!i2St£Eí_2SÍ!EISI_SaBi£2IÍS_£ÍÍEáSi§25 Vypínací napětí chrániče lze ověřit jakýmkoliv pří­ strojem, určený* tě®to měřením /PtJ 130, Revitester/ nebo voltmetr®!® ampér®«třesa zapojeni podle obr