Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 64 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2SteilX. Odper zeanlče vypeSt® rovnice kde odpor zéamič# /£l / Cp napětí, voltech /V/ Ip proud ampérech /A/ liftř třeba st. Při »aeH§o#á§í.f8SSÍaíS./» těchto saříaeai s# měří impedance vypínací smyčky pouze mezi fázovými rodiči ochrannou svorkou celku, fe^-lÍ2B!S5Í.- Impedanci vypínací sssyáky auta© měřit při Tý@h«ziefe i pravidelnýeh revisích všech obvoéfi sásavksBii a spotřebiči^ které psél® ČSM 1010 ®ub£ být chráněné nu­ lováním, Výjimka tvoří pouze zařízeni» kde »teplna spotřebičů tvoří jsílen pracovní celek vzájemně spojeeý kovovou nerozeblratelnou konstrukci /pracovní strojs, tsehsselogioká línky, vysílače apod. Zttstane-lí při úplném spo­ jení regulačního odporu nakrátko napětí pod ¡»ezí ds^esi-sné he dotykového aapěti, pak uzeanžnl vyhovuje případě. Se předřaseaé jištění nevy-pne.S>lííígfe_S-SlS55lSl:S„Saž2SÍS S£its„/sžlss/ OchraaBé uzemnění spojí přes regulační odpor E s některý® »©»»»aěnf® krajní® vodi讫 /®bs*„ 70/.@'Ůp'ům musl jištěni vyjmout dříve, než elektrickém předa#tw překročí dovoleně dotykové sapfití* Nastavíme-li regulačním odporem voltmetru dova­ lené dotykové napětí /65 V,' "p'saiS prS*t?&ďí/,~můaí vypnout předřazené jištění. .anetáj tak, fby ilíkirickfci předaítu aapStí, které žmagné nižši gež » lené áotjtmvé napětí