Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 57 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ochranným vodičem, V obou případech při měření mezi pracovními vodiči a zemí být vypínače spotřebičům sepnuty. zemí. Kda možné, zejména isolovaných soustavách, 8« ízolačaí odpor vedení ssěří současně připojenými spot­ řebiči, tj. Když výchylky neustáli, odečte hodnot* na stupnici přístroj® jadnu minutu připojení měřicího na­ pětí. Způsob měřéaí izolačního odporu jedaofázových vedení, kde jeden vodič trvale spojen zemí, řídi prostře­ dím, kterésa jsou umístěny spotřebiče, které jsou ssa toto vedeni připojeny. Hodnota izolačního odporu m odeSts přímo stupnici siěřicíh©. ochranným vodičem při pravidelných revizích mezi pracovní®! vodiči zemí, resp. zemí a vzájemné mezí tázáni* Izolsční cdpor třífázových vedeni všech soestev a dvoufázových vaSsaí isolovaných soustav /kde není trvalá kontrola izolačního stav«/ při pravidelné revizi saůi® měřit pouze raezi každou fází střední« vodiče»* popř. prostředích, kde předepsána ochra­ na před nebezpečným dotykovým napětí® neživých částí samostafc- ným ochranný® vodiče», měří izolační odpor při výchozí revizi hhjzí oběma pracovními vodiči vzájemně mezi pracovními vodiči zemí, resp. spájené všechny fázové vodiče proti středními vodiči nebo zemi. prostře­ dích, kde samostatný ochranný vodič nepožaduje, ssěří se při výchozích pří pravidelných revizích ízolačaí odpor pouze fázového vodiče proti zemi, resp.- isoiaSaího odporu vodičů aezi sstou pestrapni přikládají asěřiei hroty fázové vodiče tak, aby byly £měř#Ry.přístroje pro ustáleaí výchylky. Izolační odpor třífázových vedení víech soustav a dvoufázových vedení izolovaných soustav při výchozí re­ vizi měří mezi každou fázi středním vodiče» pepř. i*t»le6- «1 odpory ®esi všemi tážemi. proti ochrannému vodiči rozpojenému vypínači přísljtóněho připojeného