Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 55 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
části rozvoda za poslední pojistkou, případně odpojí jednotlivé spotřebiče každá těchto části změří samostatně, Za vyhovující pak považuje izolace» která . Svsí-li protékat izolací kontrolované části elektrické­ ho zařízení proud nejvýše mA, pak její izolační odpor podle Ohmová zákona musí být: B JL_- 1000 /59/ 1Z 0,001 kde efektivní hodnota provozního napětí voltech; js t{* napětí, které vyškytej® mezi místy, aezi nimiž a# měří izolační odpor, tedy např. provosního napětí, je možno rozdělit elektrické zařízení jednotlivé části* Bozvod rozdělí jednotlivé úsekv, tj. Při velké rozlehlosti zařísaní, kde měřený odpor součtem velkého počtu paralelně zapojených odporů, může být při nižší naměřené hodítota stsv izolace vyhovující. Požadovaný izolační odRor tedy zá­ vislý výš napětí, který® izolace naasábássa ®a přímo úměrný, S vyhovující® výsledkem měření izolace elektrického zařízení jako celku lze praxi počítat jea při měřeni rozvodné sítě menšího rozsahu, mpř. Čisti rozvode aezi dvěma pojistkami větve, tj. ohrožení může dojít tehdy, d9jd®»li shoř- . Nevykážuj*-li izolační odpor měřený zařízseí jako celku hodnota udaaou vzorcem, nesmsi ještě saamenat ohrožující závadu.- Pro elektrická zařízení 1000 požaduj«, aby proud pronikající izolací jakékoli části zařízení, která je běžnými instalačními prostředky oddělitelná celku, např, vypínačem, stykačem, pojistkami, nebyl vyšší než 1 mA.každé» jednotlivém úseku n«bo větvi vykazuje izolační odpor aspoň 1000 U. rozvodu jedním podružným rozváděčem* Nevykáže-li při takto provedeném měření rozvoda aspoň 1000Q. mezi dvěma vodiči nebo Btfzi vodiče® zemí