Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 44 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Schuko/, Proto výrobce dodává též adaptér třemi jednožílovýrai vodiči, zakončenými banánky.ze jim provádět tato ¡síření: 1. Pevně zapojená pří­ vodní šňůra měřidla zakončena vidlicí odlišného typu než užívá ČSSR /tzv. měření střídavého n®j>#ti síti rozsahu 150 V do 240 přezkoušeni připojení ochranného vodiče, 3. Stupnice dělaní označené jodnuk ohmy vyjadřujícími impedanci smyčky, jednak ampé- ry vyjadřujícími proud, který smyčkou protékal při proniknuti fázového napětí nulovanou, neživou část.2ru Měřicí proud měřením však nemůže vzniknout nebezpečné napětí částech připojených nu- lovecíou vodiči, protože jak výrobce udává, trvá průtok měřicího proudu obvodem pouhých milisekund» Přesnost měřidla 7,5 délky stupnice.- do horní části stupnice. Revitester příruční, univerzální přístroj, který umožňuje provést větší'či menší přes­ ností většinu měřeni potřebných při revizích. přezkoušení správného zapojení krajních /fázových/ vodičů, 2. měření impedance vypínací smyčky přezkoaáení ochrany nulováním, . Zeropan malý lehký přístroj /82,5 135 mm, 0,5 kg/, jehož pouzdro termosetu výjimkou stupni­ ce navíc opatřeno přiléhajícím povlakem gumy, takte je jako celek odolný proti méně šetrnému zacházení, Měřicí rozsah 0,6 nejmenší dílek stupnice je 0. opatřen pouzdrem nárazuvzdorné umělé hmoty dodává spolu s přídavným zatěžovacím odporem 4061 dřevěné skříňce s odnímafcelnýa víkem. 1. Měřeni Zeropanem velmi rychlé snadné, £^_B§2ÍltlSf£-^2ÍEá_íiESl_S2§£5~YíáSB«r_IlSsyiÍ2^ Revitester typ 0100S zlepšeným upravený»» typem přístroje již dříve nám dováženého pod typový® označením 72