Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 44 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
přezkoušení správného zapojení krajních /fázových/ vodičů, 2. Měřeni Zeropanem velmi rychlé snadné, £^_B§2ÍltlSf£-^2ÍEá_íiESl_S2§£5~YíáSB«r_IlSsyiÍ2^ Revitester typ 0100S zlepšeným upravený»» typem přístroje již dříve nám dováženého pod typový® označením 72. měření impedance vypínací smyčky přezkoaáení ochrany nulováním, . Schuko/, Proto výrobce dodává též adaptér třemi jednožílovýrai vodiči, zakončenými banánky. Pevně zapojená pří­ vodní šňůra měřidla zakončena vidlicí odlišného typu než užívá ČSSR /tzv.2ru Měřicí proud měřením však nemůže vzniknout nebezpečné napětí částech připojených nu- lovecíou vodiči, protože jak výrobce udává, trvá průtok měřicího proudu obvodem pouhých milisekund» Přesnost měřidla 7,5 délky stupnice. Revitester příruční, univerzální přístroj, který umožňuje provést větší'či menší přes­ ností většinu měřeni potřebných při revizích. Zeropan malý lehký přístroj /82,5 135 mm, 0,5 kg/, jehož pouzdro termosetu výjimkou stupni­ ce navíc opatřeno přiléhajícím povlakem gumy, takte je jako celek odolný proti méně šetrnému zacházení, Měřicí rozsah 0,6 nejmenší dílek stupnice je 0. Stupnice dělaní označené jodnuk ohmy vyjadřujícími impedanci smyčky, jednak ampé- ry vyjadřujícími proud, který smyčkou protékal při proniknuti fázového napětí nulovanou, neživou část. měření střídavého n®j>#ti síti rozsahu 150 V do 240 přezkoušeni připojení ochranného vodiče, 3. opatřen pouzdrem nárazuvzdorné umělé hmoty dodává spolu s přídavným zatěžovacím odporem 4061 dřevěné skříňce s odnímafcelnýa víkem.ze jim provádět tato ¡síření: 1. 1.- do horní části stupnice