Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 34 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
13» Jak chrání před bleskem stavební jeřáby? 16. Hromosvody výškových budovách. 8« Ochrana silových al. 7* Ukládání ssmnídů, předepsaná zemní odpory hromosvodů 8» Přípustná vzdálenost kovových hssot hromosvodu. Jak chrání před bleskem nádrže hoři. kapaliny? . zařízení před bleskem, 10« Ochrana sdělovacích «1» zařízení před hláskem.Jaké jsou konstrukce ochranného prostoru hromosv ods»? 5* Druhy, prftřesy, materiál «¡»letěni svodů hromosvodu 8» Přípustné zakřivení svodu hromosvodu. 13. 12. Jak řeší hromosvodní ochrana kovových objektů a objektů kovovým pláštěm? 14« Předepsané provedení hromosvodu tovární® komínu. 11« Ochran® antéa před bleskem