Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 28 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Ka objektech,, kde dosud není hromosvod, stává anté­ na náhodným hromosvodem. . Nevodivé vyvýšené konstrukční části opatřu­ jí pofflocný® vodičem, který převyšuje /pomocný jímač/. Tato ochrana provádí buď vhodnou bleskojist­ kou /např. Nelze-li účinně spojit hromosvode®» uzemní sa­ mostatně. Spojeni provádí pat těchto částí. izolátory/ namontují jiskřiétě přeskokovou vzdáleností mm. Těchto jiakřiář může být zapojeno i víc« sérii. plněnou plynem/, jiskřlštěm nebo čtvrtvinný» zkratovým vedettís zpravidla obvodu anténního napáječe. ochrany před atmosférickým přepětím lze upustit venkovních antén, které jsou aspoň pod okapem, aevyčnívaji více než 1,8 stěny jsou aspoň vzdáleny hromosvodu. Přeápisy /ČS!f 2820/ dovolují pro jednoduché přijíaaeí aat-ény užiti slabí leh vodičů /pozinkovaná oeal průměru xmtJ než hr<*»osvod£. ¿Smějí být připojeny uzemnění hromosvodu. Musí být proto tak doplaéna, aby úspěžně plnila tuto svou funkci.- Antény objektech hromosvodem misi mít vSechny kovové nosné části upevňovací kovová lana spojená s hromosvodem. krátkovlnných zejména ultrakrátkovlnných rysí lacích antén nutno dbát to, aby části hromosvodu ohraničená jiskřiSti neblížily svou délkou délce dipólu, takové části mohou podstatně snižovat výkon anténní soustavy mohou nebezpečně zahřívat. Průřez zemního svodu pro indukované proudy je omezen pouze požadavky mechanickou pevaost. 0 antén umístěných pod úrovní střechy nebo půdách pod krytinou aení sic* nebezpečí přímého úderu blesku, je váak nutné chránit před indukovaným atmosférickým přepětím. Stejné tak nevyžadují ochranu antény uvnitř budovy, které jsou aspoň hromosvodu. Tyto ochranné prvky musí být uzemněny buď vlastním nebo náhodným uzemněním. Tam, kde spojeni zemí vadilo funkci antény i tam, kde některé části třeba chránit před přeskoky /nnpř