Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 18 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Ochranné působení hromosvodu orientační' posuzuje tak, zkonstruuje ochranný prostor podle obr. Jímací tyče doporučuje používat jako doplňující jiné jímací seřízení. . Mřížová soustava tvořena sítí jímacích vedeni, které jsou uspořádána tak, aby žádný bod střechy nabyl wdálen jímacího vedení víc než stu Oka jímacího za­ řízení smějí mít »«¡Kiffiiáln® rozmary Jímací vedení se při vséjesanéia křižování spojují. Krajní vodiče mřížové soustavy sledují okraj střechy /doporučuje pro střechy ploché, hangárové/» Tyčová soustava tvořena tyčovými jímači, umístěný- ' sjí místech nojpravděpodobnějšího úderu blesku. Může být umístěno buď příeo objektu, přičemž některé vhodné části objektu mohou účastnit jsho funkce /náhodné jínsače/. Samostat­ ných jímacích tyčí používá ochraně jednotlivých vyční­ vajících předmětů /stožáry/ nebo pro ochrano stanových a valbových střech.2 Jímací zařfzwií Účelem jímacího nařízení zachytit všechny blesky směrující chráněnému objektu. gfebenové jisaací soustava tvořena jímacím vedením na hřebenu střechy pultové střechy její vyšší hraně/ převyšující dolní okraj střechy Žádný bod střechy nesmí být vzdálen víc než jímacího zařízení /dopo­ ručuje pro střechy sedlové, pultové, popřípadě polovalbo- vé, Šedové další/. Tuto podmínku plní tehdy, není-li žádný bod střechy vzdáleněji! než hromosvodní soustavy, nebo je kryt ochranný® prostore» hromosvodu. Jímací zaříze­ ní musí být uspořádáno tak, aby chránilo celou střechu objektu. 64, tento ochranný prostor platící přo tyčový hromosvod lze analogicky uplatnit při jiných jímacích soustavách.- 21