Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 17 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Obr, Části hroaoBfodn . oblasti zvýšsaon bouřke you činností, průměru bouřkovými dny roce. Nové hromosvody musí stavět podle řádného projektu. Přesto lze staré hromosvody postavené před její platností ponechat provozu, jestliže nich ředa let nedošlo Ke škodě* však třeba nich provést revizi doplnění podle ustanovení nové ČSN připojování ostatních zaříze­ ní hromosvodu. Části hromosvodu jsou zřejmé obr. Výkresů není třeba pouze pro jednoduché hromosvody jed­ ni» nebo dvěma evody objektech nejvýše dvou podlažích, ke kterým kromě kovových předmětů střeš» neobsahujících elektrické zařízení ani nezasahujících dovnitř objektu, nejsou připojena žédné jiná zařízení.~ Československo patří sazi. ÓSS 1390 platné 1970 obsahuje některé podstatně odlišná ustanoveni předchozí normy téhož řisla. 83