Přehledový katalog odpínačů a odpojovačů DRIBO

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: DRIBO, spol. s r.o.

Strana 5 z 13Poznámky redaktora
Jsou vybaveny jednoduchým zhášecím zařízením, které umožňuje vypínání nezávislé rychlosti ovládání. Venkovní jednopólové odpojovače pro montážní servisní skupiny DRIBO Fls • jmenovité napětí 38,5 kV • jmenovitý proud 400 A Jsou určeny pro montážní servisní skupiny.o.DRIBO, spol. . Odpojovače používají pro dočasné odpojování částí vedení, kterých třeba provádět práce. Jsou určeny pro libovolné pojistky podle ČSN 60282-1. Pro ovládání odpojovačů jsou určeny vypínací tyče délky m, případně tyče soupravy "Powerman Hot 40,5 kV". Typ 1350 bez uzemňovače pro ovládání tyčí. Při tomto vypínání nedochází vzniku významnějších přepěťových dějů. Podpěrné izolátory jsou vyrobeny z cykloalifatické pryskyřice. Venkovní přístroje Strana 13 FTr .. r. Odpojovače pro jmenovité napětí byly úspěšně vyzkoušeny pro vypínání distribučních transformátorů výkonu 630 kVA naprázdno. Typ FTr bez nebo uzemňovačem s mechanickým blokováním mezi uzemňovačem odpojovačem, s ručním nebo motorovým ovládáním.-1, 1350 • jednopólové provedení • jmenovité napětí 38,5 kV • jmenovitý proud 400 630 A Jednopólové provedení odpojovače. Odpojovače typu Flrm-k jsou určeny pro montáž konzole, Flrm-v pro montáž rozpětí vedení. Pro ovládání odpojovačů jsou určeny vypínací tyče délky případně tyče soupravy "Powerman Hot 40,5 kV" speciálním nástavcem, které jsou přezkoušeny pro práci deště.. Venkovní pojistkové spodky PS 25, 38 • jednopólové provedení • jmenovité napětí 38,5 kV • jmenovitý proud 200 A Výhodou pojistkových spodků jsou malé rozměry nízká hmotnost. Venkovní jednopólové závěsné odpojovače DRIBO Flrm • jmenovité napětí 38,5 kV • jmenovitý proud 400 1200 A Venkovní jednopólové odpojovače DRIBO Flrm jsou určeny pro odpojování koncových trafostanic částí vedení bez zatížení