Přehledový katalog odpínačů a odpojovačů DRIBO

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: DRIBO, spol. s r.o.

Strana 4 z 13Poznámky redaktora
Venkovní odpínače bezkomorové provedení DRIBO Flb • jednopólové trojpólové provedení • jmenovité napětí 38,5 kV • jmenovitý proud 400 630 A Odpínače DRIBO Flb jsou pro vypínání vybaveny zhášecími růžky, konstrukčně vychází Fla 15/60. Další předností nového systému je nová konstrukce kontaktů větší zkratovou zapínací schopností. Odpojovač FTr . Venkovní odpojovače svislé provedení FTr • trojpólové provedení • jmenovité napětí 38,5 kV • jmenovitý proud 400 630 A Odpojovače jsou dodávány podpěrkami cykloalifatické pryskyřice, nebo s porcelánovými podpěrkami. Další provedení: DRIBO Flc mezi výhody této řady odpínačů odvozené typu DRIBO Flc patří umožnění práce pod napětím, zjednodušení montáže sloup usnadnění manipulace snížením hmotnosti přístroje. . Venkovní přístroje Strana 13 Venkovní odpínače pružinovým zhášecím mechanismem DRIBO Flc • jednopólové trojpólové provedení • jmenovité napětí 38,5 kV • jmenovitý proud 400 630 A Odpínače DRIBO Flc jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.DRIBO, spol.. přístrojům dodáváme ruční pohony, motorové pohony, pomocné spínače pojistky.o.-SU vybaven spodní části pojistkovými držáky pro montáž pojistek.-SU zhášecími růžky trojpólové provedení, bez uzemňovače nebo uzemňovačem s mechanickým blokováním mezi uzemňovačem odpojovačem.. r. Odpínače DRIBO Flc byly konstruovány již ohledem možnost používání omezovačů přepětí.. Odpojovače typu FTr dodávají provedení bez uzemňovače nebo s uzemňovačem mechanickým blokováním mezi uzemňovačem a odpojovačem. těchto odpínačů bylo dosaženo spínání elektrického proudu bez souvislého volně hořícího oblouku. Další provedení: FTr, FTr . Další provedení: DRIBO Flb odpínače pro ekologické vedení typu PAŘÁT.