PowerBOX 3Px Stručný průvodce instalací

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vydal: NETIO products a.s.

Strana 10 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
6) Chraňte zařízení před pádem. . 12) Zařízení nezakrývat! 13) Jeví-li zařízení známky mechanického poškození, vyřaďte jej provozu! 14) Přesvědčte se, použité přívodní výstupní kabely mají odpovídající proudovou zatížitelnost! Minimální požadavky systém Zařízení internetovým prohlížečem (Firefox, Opera, Mozilla, Chrome další) se zapnutou podporou JavaScriptu Cookies. Pro další informace použijte Uživatelský manuál, který naleznete http://netio-products. Vlivem chybné manipulace může dojít jeho poškození, ztrátě záruky nebo zranění úmrtí osoby, která se zařízením manipuluje. 10) Zařízení zcela vypnuto jeho odpojení zásuvky. Předejdete tak chybné instalaci nesprávnému používání zařízení.com. 7) povoleno připojovat pouze zařízení, která jsou schválena pro provoz v elektrické síti. 11) Pokud zařízení nefunguje správně, odpojte jej elektrické sítě kontaktujte svého prodejce.10 Stručný průvodce instalací (QIG) Děkujeme, jste zakoupili výrobek společnosti NETIO products a. 8) Nezapojujte zařízení sebe. Před jeho prvním použitím prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. 4) Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést jeho poškození nebo vzniku požáru.s. Bezpečnostní upozornění 1) Výrobce neodpovídá možné poškození způsobené nesprávným používáním nebo umístěním nevhodného prostředí. 3) Nepoužívejte zařízení při silných vibracích. 9) Kabelová zástrčka zařízení musí být snadno přístupná. 5) Zabraňte styku kapalinami, nevystavujte zařízení vysokým teplotám. 2) Zařízení není určeno pro venkovní použití. Přečtěte pozorně následující upozornění: Zařízení NETIO PowerBOX 3Px pracuje pod napětím