Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 6 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
. MP 120 Třída přesnosti 2,5 1,5 1,5 Výchylka ukazovatele 90° 80° 80° Délka stupnice 57,2 109 Rozměry průčelí 120 120 Hmotnost 0,035 0,2 0,3 Ampérmetry xA/60 mV-6, xA/60 mV-15 umožňují rozšíření rozsahů pomocí vnějšího záměnného bočníku pro všechny typy. .. . Záměnné bočníky nutné objednat samostatně. Vnitřní odpor Úbytek napětí 092 001 06. Je možné požadovat zacejchování jiného odporu přívodů, avšak max.. 002 042 60.Ampérmetry pro stejnosměrný proud Rozsah Vnitřní odpor Úbytek napětí 120 Objednací čísla Objednací čísla 10 6000 101 101 15 6000 201 201 25 6000 301 301 40 6000 401 401 60 4000 100 1800 501 501 60 1800 200 1700 310 311 150 800 300 1130 410 411 250 800 400 680 510 511 400 500 500 420 610 611 600 330 600 110 710 711 1 330 700 810 811 1,5 800 910 911 2,5 900 010 011 4 000 110 111 5 800 210 211 6 100 310 311 10 3,5 200 410 411 15 300 510 511 20 900 610 611 25 400 710 711 40 500 810 811 60 600 910 911 100 700 010 011 150 800 110 111 250 900 210 211 400 000 310 311 600 100 410 411 1 200 510 511 1,5 300 610 611 2,5 400 710 711 4 500 810 811 6 910 911 10 010 011 15 110 111 25 210 211 40 310 311 60 410 411 xA/60mV-6Ω 000 510 511 xA/60mV-15Ω 100 710 711 xA/150mV 910 911 002 029 04.. 002 029 03. Tyto ampérmetry jsou cejchovány připojovacím měděným vedením 1m, 0,75 mm2 m). Přístroje 40, 120 rozsahu 100 lze objednat provedení nulou uprostřed zvláštní objednávku....